Bachelorstudiet i markedsføring

Bachelorstudiet i markedsføring

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 ble bachelorstudiene revidert, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år ble endret i studieåret 2009/2010, alle 2. år ble endret i studieåret 2010/2011 og alle 3. år endres i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og fulgte normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013. Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er kurs som blir undervist i studieåret 2011/2012. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet Markedsføring har bedriftens inntektsside som ansvarsområde. Det overordnede målet for Bachelor i Markedsføring er derfor å utvikle kunnskaper og ferdigheter om forhold som påvirker etterspørselssiden. Fremragende markedsføring er også lønnsom markedsføring. Det betyr at studentene tilegner seg faglig grunnlag i et bredt spekter innen økonomisk administrative fag.

Kunnskapsmål

Det overordnede mål er at studentene tilegner seg grunnkompetanse i alle kjerneområder i markedsføring og de tilstøtende fagområder som er relevante i kombinasjon med markedsføring.

Studentene skal opparbeide kunnskaper om de viktigste områder som inngår i markedsføring for eksempel salg og utvikling av kunderelasjoner i Norge og internasjonalt, reklame, og produktledelse. Læringsutbyttet inkluderer dessuten kunnskaper og forståelse for de spesielle forhold som driver markedsføring i forskjellige markeder som forbrukermarkedet, varehandel og tjenester, industri og internasjonale markeder.

I tilstøtende fagområder skal studentene lære grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier og metoder og hvordan økonomistyringsdata kan benyttes til kontroll og beslutninger. De skal tilegne seg metodekunnskaper som er nødvendige for å forstå markedsundersøkelser og analyser til forskjellige behov. De skal få et grunnlag i samfunnsøkonomiske forhold og norske lover som berører markedsføring.

Ferdighetsmål

Studentene skal ha ferdigheter i å samle inn og bearbeide informasjon fra kunder og andre kilder for å forstå kundebehov og andre forhold. De skal kunne utvikle bedriftens respons på markedsinformasjonen, og de skal selv kunne delta i gjennomføringen. De skal kunne integrere kunnskaper fra de tilstøtende fagområder og benytte disse i utøvelse av markedsføringsarbeid. De skal kunne utvikle og gjennomføre markedsplaner og kommunisere effektivt i et internasjonalt forretningsmiljø.

Etter fullført Bachelor i Markedsføring har studenten tilegnet seg faglig kompetanse for stillinger i markedsføring, for eksempel produktsjefstillinger, utøvende salg og relasjonsutvikling, salgsledelse, markedsundersøkelser, reklame, eksportsalg, nyskapning- og gründervirkomhet, generell ledelse i mindre bedrifter med mer.

Holdningsmål

Studentene skal ha utviklet evnen til å se etiske dilemmaer de møter i arbeidet, vurdere etiske konsekvenser og legge avgjørende vekt på redelighet og etisk forsvarlige valg.

HELTID Bachelorstudiet i markedsføring, 1. år 2011/2012 - heltid over to semestre Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring kalles også Årsenhet i Markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
JUR 3430 Markedsrett 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år 2011/2012 - heltid over to semestre Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Markedskandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MET 2123 Metode og dataanalyse 7,5 X  
MRK 3510 Markedskommunikasjon 7,5 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon, skriftlig 7,5 X  
x Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK 3500 Business to Business; markedsføring og salg 7,5   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler 7,5   X
x Valgkurs 2 7,5   X

SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  

. VALGKURS 2. ÅR Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2011, og for vårsemesteret 2012 i desember 2011. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3703 Økonomisk sosiologi 7,5 X  
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3708 Kjøpesenterledelse 7,5 X  
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5 X  
ELE 3711 Sociology for Business Students 7,5 X  
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5 X  
ELE 3713 Markedsteori 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3727 Corporate Environmental Management 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3734 Butikkledelse 7,5 X  
ELE 3737 Styre- og utvalgsarbeid 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3739 Co-creation 7,5 X  
ELE 3740 Grønn markedsføring 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
FIN 3511 Kredittvurdering 7,5 X  
INF 3402 IT i organisasjoner 7,5 X  
INF 3628 Digital virksomhetsutvikling 7,5 X  
JOU 3402 Nyhetsjournalistikk 7,5 X  
JOU 3548 Medieøkonomi og medieutvikling 7,5 X  
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett 7,5 X  
KLS 3630 Movie Industry 7,5 X  
MRK 3400 Kulturforståelse 7,5 X  
MRK 3544 Politisk økonomi 7,5 X  
MRK 3560 Massepåvirkning 7,5 X  
ORG 1210 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
PRK 3520 Medier i moderne samfunn 7,5 X  
RLS 3580 Bærekraftig reiseliv 7,5 X  
SHI 3401 The Maritime Industry 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
VHL 3554 Prisstrategi 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (Går over to semestre) 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5   X
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5   X
ELE 3707 Sosiale medier 7,5   X
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5   X
ELE 3711 Sociology for Business Students 7,5   X
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5   X
ELE 3717 Forbrukerrettigheter 7,5   X
ELE 3718 Medieøkonomi 7,5   X
ELE 3720 Mediehåndtering 7,5   X
ELE 3721 Place Management 7,5   X
ELE 3722 EU, EØS og Norge 7,5   X
ELE 3723 Politisk styring 7,5   X
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet 7,5   X
ELE 3725 Prosjektledelse 7,5   X
ELE 3730 Utviklingsøkonomi 7,5   X
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5   X
ELE 3733 Organisering av ny virksomhet 7,5   X
ELE 3734 Butikkledelse 7,5   X
ELE 3735 Finansregnskap 7,5   X
EXC 2121 International Commercial Law 7,5   X
FIN 3502 Verdipapirrett 7,5   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X
KLS 3550 Galleri og museum 7,5   X
MET 3592 Økonometri 7,5   X
MRK 3566 Forbrukersosiologi og kultur 7,5   X
ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X
PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis 7,5   X
RLS 3584 Opplevelsesøkonomi 7,5   X
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5   X
SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig 7,5   X
SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig 7,5   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig 7,5   X

Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år 2011/2012 - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 3621 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 7,5 X  
STR 3600 Strategi 7,5 X  
x Valgkurs 3 7,5 X  
x Valgkurs 4 7,5 X  
Bacheloroppgave 15   X
MRK 2033 Internasjonal Markedsføring 7,5   X
MRK 3654 Produkt og markedsplan 7,5   X

I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave i vårsemesteret på 15 studiepoeng. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng. Studentene vil få en påskrift på endelige vitnemål om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

Undervisningen i kursene med 15 studiepoeng vil bli lagt opp i moduler, dvs. 2 til 3 hele dager enkelte uker i semesteret, og ikke fast hver uke slik det er vanlig i kursene på 7,5 studiepoeng. I forbindelse med bacheloroppgavene vil det bli holdt seminarer og gitt veiledning i grupper.

Alternativt kan studentene velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret. Se mer om dette under valgkurs nedenfor.

For studieåret 2011/2012 er det mulig å velge mellom følgende fagområder som fordypning:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BST 1410 Human Resource Management 15 X  
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management 15 X  
BST 2411 International Business 15 X  
BST 2531 Prosjektledelse 15 X  
BST 3105 Strategisk Merkevarebygging 15 X  
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg 15 X  
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB 15 X  
BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management 15   X
BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management 15   X
BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business   X
BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse 15   X
BTH 3106 Bacheloroppgave - Merkevarebygging 15   X
BTH 3203 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg 15   X
BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB 15   X

. VALGKURS 3. ÅR - For studenter som velger å ikke ta fordypning Studenter som velger å ikke ta fordypning kan ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave, BTH 3630 i vårsemesteret. Det kan velges ett kurs på 15 studiepoeng eller to kurs på 7,5 studiepoeng.

Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2011. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.

Mulige valgbare kurs i 3. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BST 1410 Human Resource Management 15 X  
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management 15 X  
BST 2411 International Business 15 X  
BST 2531 Prosjektledelse 15 X  
BST 3105 Strategisk Merkevarebygging 15 X  
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg 15 X  
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB 15 X  
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
BØK 3632 Finansiell styring 7,5 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3703 Økonomisk sosiologi 7,5 X  
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3708 Kjøpesenterledelse 7,5 X  
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5 X  
ELE 3711 Sociology for Business Students 7,5 X  
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5 X  
ELE 3713 Markedsteori 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3727 Corporate Environmental Management 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3734 Butikkledelse 7,5 X  
ELE 3737 Styre- og utvalgsarbeid 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3739 Co-creation 7,5 X  
ELE 3740 Grønn markedsføring 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
FIN 3511 Kredittvurdering 7,5 X  
INF 3402 IT i organisasjoner 7,5 X  
INF 3628 Digital virksomhetsutvikling 7,5 X  
JOU 3402 Nyhetsjournalistikk 7,5 X  
JOU 3548 Medieøkonomi og medieutvikling 7,5 X  
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett 7,5 X  
KLS 3630 Movie Industry 7,5 X  
MRK 3400 Kulturforståelse 7,5 X  
MRK 3544 Politisk økonomi 7,5 X  
MRK 3560 Massepåvirkning 7,5 X  
ORG 1210 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
PRK 3520 Medier i moderne samfunn 7,5 X  
RLS 3580 Bærekraftig reiseliv 7,5 X  
SHI 3401 The Maritime Industry 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
VHL 3554 Prisstrategi 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (Går over to semestre) 7,5 X X

DELTID / BI NETTSTUDIER Bachelorstudiet i markedsføring, 1. år 2011/2012 - deltid På deltid er studiet lagt opp over fire semestre. Første studieår på Bachelorstudiet i markedsføring kalles også Årsenhet i Markedsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi gir rett til tittelen Markedsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5   X
JUR 3430 Markedsrett 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

Studieplanen for årsenhet i markedsøkonomi på deltid fås ved henvendelse til det studiestedet der studiet ønskes gjennomført.

Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år 2011/2012 - deltid På deltid er studiet lagt opp over fire semestre. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Markedskandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
MET 2123 Metode og dataanalyse 7,5 X  
MRK 3510 Markedskommunikasjon 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler 7,5   X
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5   X
Valgkurs 1 7,5     X
MRK 3500 Business to Business; markedsføring og salg 7,5   X
Valgkurs 2 7,5      . X

. VALGKURS 2. ÅR Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2011, og for vårsemesteret 2012 i desember 2011. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
PRK 3520 Medier i moderne samfunn 7,5 X  
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X
MET 3592 Økonometri 7,5   X
ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X

Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år 2011/2012 - deltid På deltid er studiet lagt opp over fire semestre. I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i 3. semester (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave i 4. semester, 15 studiepoeng. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

Alternativt kan studentene velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave BTH 3630 i vårsemesteret.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
MRK 3621 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 7,5 X  
STR 3600 Strategi 7,5 X  
MRK 2033 Internasjonal Markedsføring 7,5   X
MRK 3654 Produkt og markedsplan 7,5   X
x Valgkurs 3 7,5 X  
x Valgkurs 4 7,5 X  
Bacheloroppgave 15   X

Kontakt ditt studiested for informasjon om hvilke kurs det er mulig å velge i 3. og 4. semester