Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

VHL 3554 Prisstrategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

VHL 3554 Prisstrategi - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Ragnhild Silkoset

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette priskurset har en markedsføring tilnærming. Det betyr at kurset vil lære studentene grunnleggende forståelse av hvordan en prisstrategi er knyttet til bedriftens verdiskapning, samt hvordan forbrukerne og konkurrentene i markedet reagerer på forskjellige priser og tall. Kurset inkluderer grunnleggende prinsipper og beregninger som viser hvordan prisendringer påvirker en bedrifts salg og lønnsomhet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal lære å organisere, oppsummere samt drøfte ulike teorier relatert til faget prisstrategi.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne utvikle og gjennomføre en analyse av en eksisterende bedrifts prisstrategi, samt komme med konklusjon og forslag på forbedringer.

Holdningsmål
Studentene skal bevisstgjøres og utvise atferd i faget prisstrategi som er i samsvar med ansvaret man har overfor forbrukerne i et marked.

Forkunnskaper
Krav til forkunnskaper:BØK 3411 Finans og økonomistyring I og
MRK 3414 Markedsføringsledelse alternativt MRK 2914 Markedsføring eller tilsvarende Introduksjonskurs i markedsføring og bedriftsøkonomi


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Smith, Tim J. 2012. Pricing strategy : setting price levels, managing price discounts and establishing price structures. South-Western Cengage Learning

Anbefalt litteratur
Bøker:
Nagle, Thomas T., John E. Hogan, Joseph Zale. 2011. The strategy and tactics of pricing : a guide to growing more profitably. 5th ed., international ed. Pearson/Prentice Hall. Utvalgte kapitler

Emneoversikt

 • Prissensitivitet og referansepris
 • Pris og verdifastsettelse
 • Prissegmentering
 • Prisstrukturer
 • Prisstrategier
 • Prising av ulike versoner, tilleggsutstyr og abonnementer
 • Priskrig og konkurranse

Dataverktøy
Excel.

Læreprosess og tidsbruk
Arbeid med en simulering står sentralt og det forventes at studentene arbeider med dette gjennom hele kurset. Simuleringen er å utarbeide en prisstrategi for en konkret bedrift. Simuleringen koster mellom $10-$20 per gruppe.

Ved kursstart får studentene også en oversikt over hvilke tema som foreleses til hvilke tider, herunder hvilke læringsmål som dekkes. Studentene får utlevert en kjøreplan for når deloppgavene i simuleringen skal innleveres og når de skal gjennomgås i klassen. Innlevering av deloppgavene i simuleringen skjer elektronisk.

Simuleringenløses individuelt eller i grupper på 2-3 studenter.

Kurset gjennomføres med 40 kurstimer. Av disse er 26 timer ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått mens 14 timer er avsatt til simulering.

Anbefalt tidsbruk i kurset:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
26
Simulering i undervisningen
14
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
80
Arbeide med prosjektoppgave og simulering
80
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Innleveringsoppgave som består av simulering og skal leveres både i papirutgave og elektronisk via it's learning. Simuleringen løses individuelt eller i grupper på 2-3 studenter.

  Skriftlig eksamen på 3 timer.


  Eksamenskode(r)
  VHL 35541 Innleveringsoppgave (simulering), teller 40 % for å oppnå karakter i kurset VHL 3554 prisstrategi, 7,5 studiepoeng.
  VHL 35542 Skriftlig eksamen, teller 60 % for å oppnå karakter i kurset VHL 3554 prisstrategi, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kurset ble undervist siste gang høsten 2013. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2014 og siste gang våren 2015.

  Tilleggsinformasjon