Bachelorstudiet i markedsføring

Diplommarkedsførerstudiet i markedsføring - internasjonalisering og ledelse (3. år) heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Utgjør 3. år på Diplommarkedsførerstudiet når man har valgt Grunnfag i markedsføring og internasjonalisering 2. år.

Normalstudieplan ettårig heltidsstudium – NMH og for Høyskolene med retningsspesifikk spesialisering:

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
MRK 9960 2 vt. Vitenskapsfilosofi og utredningsarbeid 36 F 1 uke
MRK 9900 2 vt. Markedsføring på bedriftsmarkedet 36 E 3t
ORG 9980 2 vt. Organizational and Managerial Comm. 36 P + E 1t
MRK 9910 3 vt. Account Management og personlig salg 54 E 4t
MRK 9920 4 vt. Markedsplanlegging og strategi 72 F 1 uke + E3t
MRK 1300 2 vt. Internasjonale forhandlinger 36 E 3t
MRK 9950 5 vt. Diplomoppgave D

Normalstudieplan ettårig heltidsstudium - Høyskolene med spesialisering fra Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon:

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
MRK 9960 2 vt. Vitenskapsfilosofi og utredningsarbeid 36 F 1 uke
ORG 9980 2 vt. Organizational and Managerial Comm. 36 P + E 1t
MRK 9900 2 vt. Markedsføring på bedriftsmarkedet 36 E 3t
MRK 9920 4 vt. Markedsplanlegging og strategi 72 F 1 uke + E3t
DST* 10 vt. Spesialisering X X

* Spesialiseringer studieåret 2002/2003: Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer. Samtlige av spesialiseringene gjennomføres med en diplomoppgave på 5 vekttall. Se forøvrig den enkelte kursbeskrivelse for nærmere informasjon om gjennomføring og eksamen.

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
Spesialisering Bedriftsutvikling 10 vt. Spesialisering i Bedriftsutvikling 54 F 126 E 4t + D
Spesialisering IT-ledelse 10 vt. Spesialisering i IT-ledelse, Internett og forretningsutvikling. 52 F 128 E 5t + D
Spesialisering Logistikkledelse 10 vt. Spesialisering i Logistikkledelse - Supply Chain Management 52 128 E 5t + D
Spesialisering Menn.ress.forv. 10 vt. Spesialisering i Menneskelig ressursforvaltning 52 128 E 5t + D
Spesialisering Prosjektledelse 10 vt. Spesialisering i Prosjektledelse 52 128 E 5t + D

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.

Tilbake