Bachelorstudiet i markedsføring

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid. Klikk på den studievarianten du ønsker å se studieplanen for.

Bachelorstudiet i markedsføring, 1. år - heltid over to semestre

1. studieår kalles også Årsenhet i markedsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i markedsøkonomi som 1. studieår:
 • Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring
 • Bachelorstudiet i markedsføring
 • Bachelorstudiet i markedskommunikasjon
 • Bachelorstudiet i PR og kommunikasjonsledelse
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X  
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X  
MRK 2714 Markedsføring 6 X  
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X  
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6   X
MRK 2780 Forbrukeratferd 6   X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6   X
SØK 2484 Makroøkonomi 6   X

Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X  
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 X
SØK 2702 Pristeori 6 X  
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6   X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6   X
MRK 9900 Markedsføring på Bedriftsmarkedet 6   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 X
SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig 6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig 6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig 6   X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Studenter som avslutter studiet etter fullført og bestått 1. og 2. år (120 studiepoeng) kan få utstedt vitnemål som Markedskandidat.

Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse    9 X  
ORG 9980 Organizational and Managerial Communication    6 X  
STR 2400 Strategi    6 X  
DST/DIP* Valgfri spesialisering   30 X X
MRK 2733 Internasjonal markedsføring    9   X
DST og DIP* I studieåret 2007/2008 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende Bacheloroppgave:
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Entrepreneurship and Innovation - Berkeley 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Merkevarebygging 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Salgsledelse og personlig salg 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene. Bachelorstudiet i markedsføring, 1. år - deltid over fire semestre

1. studieår kalles også Årsenhet i markedsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i markedsøkonomi som 1. studieår:
 • Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring
 • Bachelorstudiet i markedsføring
 • Bachelorstudiet i markedskommunikasjon
 • Bachelorstudiet i PR og kommunikasjonsledelse
Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2007 2. sem Vår 2008 3. sem Høst 2008 4. sem Vår 2009
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X  
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X  
MET 8006 Statistikk 6   X
MRK 2714 Markedsføring 6   X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12     X
JUR 2400 Juridiske emner 6     X
MRK 2780 Forbrukeratferd 6     X
SØK 2484 Makroøkonomi 6     X

Studieplanen for årsenhet i markedsøkonomi på deltid fås ved henvendelse til det studiestedet der studiet ønskes gjennomført.

Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år - deltid over fire semestre

2. studieår kalles også Årsenhet i markedsføring. Ved fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi og Årsenhet i markedsføring kan man få utstedt vitnemål som Markedskandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6 X
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 X
MRK 9900 Markedsføring på Bedriftsmarkedet 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 X
SØK 2702 Pristeori 6 X
SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig 6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig 6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig 6   X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år - deltid over fire semestre

3. studieår består av to deler, hvorav én er obligatorisk og én er valgfri spesialisering. På deltid gjennomføres obligatorisk del normalt først over ett år. Deretter gjennomføres spesialiseringen over ytterligere ett år. De valgbare spesialiseringsretningene er de samme som for heltidsstudiet. Undervisningen gjennomføres på dagtid, men settes opp i moduler/samlinger på 2-3 hele dager ca. 1 gang pr. mnd.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 X  
STR 2400 Strategi 6 X  
MRK 2733 Internasjonal markedsføring 9   X
ORG 9980 Organizational and Managerial Communication 6   X
DST/DIP Valgfri spesialisering 30 X X
DST og DIP* I studieåret 2007/2008 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende Bacheloroppgave:
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Merkevarebygging 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Salgsledelse og personlig salg 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene. Bachelorstudiet i markedsføring, 1. år - modul over to semestre

1. studieår kalles også Årsenhet i markedsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i markedsøkonomi som 1. studieår:
 • Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring
 • Bachelorstudiet i markedsføring
 • Bachelorstudiet i markedskommunikasjon
 • Bachelorstudiet i PR og kommunikasjonsledelse

Dette er en deltidsvariant som er meget arbeidskrevde. Undervisningen legges opp med undervisninge én kveld pr. uke og ca. 10 helgesamlinger. Helgesamlingene varer fra fredag morgen til søndag ettermiddag.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling    6 X  
MET 8006 Statistikk    6 X  
MRK 2714 Markedsføring    6 X  
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse    6 X  
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I   12   X
JUR 2400 Juridiske emner    6   X
MRK 2780 Forbrukeratferd    6   X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon    6   X
SØK 2484 Makroøkonomi    6   X

Bachelorstudiet i markedsføring, 1. år - BI Nettstudier over fire semestre

1. studieår kalles også Årsenhet i markedsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i markedsøkonomi som 1. studieår:
 • Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring
 • Bachelorstudiet i markedsføring
 • Bachelorstudiet i markedskommunikasjon
 • Bachelorstudiet i PR og kommunikasjonsledelse
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X  
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X  
MRK 2780 Forbrukeratferd 6   X
MET 8006 Statistikk 6   X
MRK 2714 Markedsføring 6   X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12     X
JUR 2400 Juridiske emner 6     X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6   X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år - BI Nettstudier over fire semestre

2. studieår kalles også Årsenhet i markedsføring. Ved fullført og bestått Årsenhet i markedsøkonomi og Årsenhet i markedsføring kan man få utstedt vitnemål som Markedskandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
MRK 9900 Markedsføring på bedriftsmarkedet 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Skriftlig 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Muntlig 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
SØK 2702 Pristeori 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MRK 2302 Tjenestemarkedsf.og kundelojal. 6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig 6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig 6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig 6   X
Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.