Bachelorstudiet i markedsføring

Bachelorstudiet i markedsføring (1. år) - BI Nettstudier

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha ved BI Nettstudier.

Årsenhet i markedsøkonomi utgjør 1. år på Bachelorstudiet i markedsføring.

Normalstudieplan for årsenhet i markedsøkonomi – over fire semestre ved BI Nettstudier.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsyk. og ledelse 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2280 Forbrukeratferd 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
BØK 2301 Grunnleggende bedriftsøk. analyse I 12 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i markedsføring (1. år) - deltid (Nydalen)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha med kveldsundervisning, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for årsenhet i markedsøkonomi – kveldsundervisning over fire semestre i Nydalen

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsyk. og ledelse 6 X
BØK 2301 Grunnleggende bedriftsøk. analyse I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MRK 2280 Forbrukeratferd 6 X

Bachelorstudiet i markedsføring (1. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Årsenhet i markedsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i markedsføring.

Normalstudieplan for årsenhet i markedsøkonomi – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 2301 Grunnleggende bedriftsøk. analyse I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2280 Forbrukeratferd 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i markedsføring (1. år) - modul (Nydalen)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha med modulundervisning, også kalt normert studietid.

Årsenhet i markedsøkonomi utgjør 1. år på Bachelorstudiet i markedsføring.

Normalstudieplan for årsenhet i markedsøkonomi – modulundervisning over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2414 Markedsføring 6 X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsyk. og ledelse 6 X
BØK 2301 Grunnleggende bedriftsøk. analyse I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MRK 2280 Forbrukeratferd 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i markedsføring (2. år) - deltid (Nydalen)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha med kveldsundervisning, også kalt normert studietid.

Årsenhet i markedsføring utgjør: 2. år på Bachelorstudiet i markedsføring

Normalstudieplan for årsenhet i markedsføring -kveldsundervisning over fire semestre i Nydalen

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007
MRK 2302 Tjenestemarkedsf.og kundelojal. 6 X
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SPÅ xxxx Interkulturell kommunikasjon - Skriftlig 6 X
MRK 9900 Markedsføring på bedriftsmarkedet 6 X
SPÅ xxxx Interkulturell kommunikasjon - Muntlig 6 X
SØK 2402 Pristeori 6 X

SPÅ*

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English, skriftlig 6 X
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig 6 X
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig 6 X
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig 6 X
SPÅ 2402 Intercultural Communication in English, muntlig 6 X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig 6 X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig 6 X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig 6 X

Bachelorstudiet i markedsføring (2. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Årsenhet i markedsføring utgjør: 2. år på Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år på Markedskandidatstudiet og 2. år på Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring.

Normalstudieplan for årsenhet i markedsføring - ettårig heltidsstudium:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SPÅ * Interkulturell kommunikasjon – Skriftlig 6 X
SØK 2402 Pristeori 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6 X
MRK 9900 Markedsføring på bedriftsmarkedet 6 X
SPÅ * Interkulturell kommunikasjon – Muntlig 6 X

SPÅ*

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English, skriftlig 6 X
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig 6 X
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig 6 X
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig 6 X
SPÅ 2402 Intercultural Communication in English, muntlig 6 X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig 6 X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig 6 X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig 6 X

Bachelorstudiet i markedsføring (3. år) - deltid (Nydalen)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha med kveldsundervisning, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i markedsføring (3. år) - kveldsundervisning over fire semestre i Nydalen

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 X
STR 2400 Strategi 6 X
MRK 9833 Internasjonal markedsføring 9 X
ORG 9980 Organizational and managerial communic. 6 X
Spesialisering 6+9 X X
Diplomoppgave 3+12 X

DST og DIP* I studieåret 2005/2006 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende diplomoppgave: Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse – Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Merkevarebygging 30 X X
DST/DIP Salgsledelse og personlig salg 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.

Bachelorstudiet i markedsføring (3. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år - heltid over to semestere

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 X
ORG 9980 Organizational and managerial comm. 6 X
STR 2400 Strategi 6 X
DST* Spesialisering 6+9 X X
DIP* Diplomoppgave 15 X
MRK 9833 Internasjonal markedsføring 9 X

DST og DIP* I studieåret 2005/2006 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende diplomoppgave: Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse – Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Merkevarebygging 30 X X
DST/DIP Salgsledelse og personlig salg 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.