Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MRK 3480 Forbrukeratferd - KONTINUASJONSEKSAMEN

MRK 3480 Forbrukeratferd - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MRK 3480
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Kursnavn på engelsk: 
Consumer Behaviour - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Høst
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang vår 2023. Det tilbys kontinuasjonseksamen høst 2023 og siste gang vår 2024. Det vil ikke være krav til godkjent arbeidskrav for å kunne avlegge kontinuasjonseksamen når kurset er faset ut.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studenten en innføring i faget forbrukeratferd på et grunnleggende nivå. Det legges vekt på hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvordan de samme varer og tjenester brukes, og ikke minst hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • forklare sentrale begreper
 • tilegne seg en grunnforståelse og kompetanse for forbrukeratferd som fagområde
 • være oppdatert på dagens forskning og utviklingsarbeid
 • ha kunnskap om forbrukerens beslutningsprosess ved anskaffelse av varer og tjenester
 • tilegne seg bred kunnskap om forhold og faktorer som påvirker forbrukerens beslutningsprosess. 
Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings -og utviklingsarbeid på teorier knyttet til forbrukerens valg og kjøpsatferd, slik at riktige markedsføringsvalg kan tas
 • kunne anvende kunnskap om forbrukernes kjøp, bruk og kast som utgangspunkt for utvikling av bærekraftig forbruk
 • kunne vurdere og sammenligne ulike teorier om ulike aktuelle forhold som påvirker forbrukerens atferd, samt argumentere og begrunne hvilke som best beskriver et fenomen.
Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studentene evne å:

 • stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen forbrukeratferd som fagområde
 • reflektere over ulike etiske dilemma knyttet til hvordan markedsføring kan påvirke forbrukernes beslutninger.
Kursets innhold
 • Introduksjon til forbrukeratferd
 • Beslutninger
 • Kjøp, bruk og kast
 • Motivasjon
 • Læring og holdninger
 • Emosjoner og følelser
 • Persepsjon
 • Arv og miljø
 • Grupper, sosiale klasser og kultur
 • Segmentering
 • Teknologi overalt
 • Negativ forbrukeratferd
 • Gråsoner og etiske hensyn
 • Hva er forbruk? Ulike perspektiver
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, webinarer og gruppearbeid.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Det er ikke krav til godkjent arbeidskrav når kurset ikke lenger tilbys. Det betyr at det ikke er krav om godkjent arbeidskrav for å avlegge eksamen høst 2023 og siste gang vår 2024.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

MRK 2914 Markedsføring, MRK 3414 Markedsføringsledelse eller tilsvarende kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
MRK 34801
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Deltakelse i undervisning, gruppearbeid og fellesveiledning
Undervisning
2 Time(r)
Webinarer - 2 ganger á 1 time, med kursansvarlig
Forberedelse til undervisning
130 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.