Bachelorstudiet i markedsføring

Diplommarkedsførerstudiet i markedsføring - internasjonalisering og ledelse (3. år) heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. Utgjør 3. år på Diplommarkedsførerstudiet når man har valgt Grunnfag i markedsføring og internasjonalisering 2. år.

Normalstudieplan ettårig heltidsstudium – NMH og for Høyskolene med retningsspesifikk spesialisering:

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
MRK 9960 2 vt. Vitenskapsfilosofi og utredningsarbeid X
MRK 9900 2 vt. Markedsføring på bedriftsmarkedet X
ORG 9980 2 vt. Organizational and Managerial Comm. X
MRK 9910 3 vt. Account Managementog personlig salg X
MRK 9920 4 vt. Markedsplanlegging og strategi X
MRK 1300 2 vt. Internasjonale forhandlinger X
MRK 9950 5 vt. Diplomoppgave X

Normalstudieplan ettårig heltidsstudium - Høyskolene med spesialisering fra Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon:

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
MRK 9960 2 vt. Vitenskapsfilosofi og utredningsarbeid X
ORG 9980 2 vt. Organizational and Managerial Comm. X
MRK 9900 2 vt. Markedsføring på bedriftsmarkedet X
MRK 9920 4 vt. Markedsplanlegging og strategi X
DST* 10 vt. Spesialisering X X

* Spesialiseringer studieåret 2001/2002: Samtlige av spesialiseringene gjennomføres med en diplomoppgave på 5 vekttall.

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
Spesialisering 10 vt. Spesialisering i Bedriftsutvikling X X
Spesialisering 10 vt. Spesialisering i IT-ledelse, Internett og forretningsutvikling. X X
Spesialisering 10 vt. Spesialisering i Logistikk - Supply Chain Management X X
Spesialisering 10 vt. Spesialisering i Menneskelig ressursforvaltning X X
Spesialisering 10 vt. Spesialisering i Prosjektledelse X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.