Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3740 Grønn markedsføring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3740 Grønn markedsføring


Kursansvarlig


Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset skal gi en oversikt over den rolle bærekraftig ledelse spiller i en bedrifts strategi. Vi benytter ”tredobbelt bunnlinje – perspektiv” på å belyse hvordan beslutninger kan knytt økonomiske, sosiale/relasjonelle og miljømessige forhold sammen. Kurset presenterer en analyse av innsatsen i å skape bærekraftighet med et sterkt fokus på hvordan organisering er knyttet til omgivelsene i bedriftens virksomhet. I denne prosessen undersøker vi koplingen mellom forbruk og det fysiske miljøet. Videre vil kurset fokusere på spesifikke taktikker i markedsføringen som bedrifter kan gjøre for å øke resultatene innenfor en ”tredobbel bunnlinje – perspektiv”. Dessuten vil studentene lære mer om miljømessige forhold knyttet til forbruk i husholdninger, industri, servicevirksomhet og transportsektorer i økonomien.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal gjennom kurset forstå hvordan planlegging og iverksettelse av ”marketing mix” fører til konsekvenser for bærekraftighet og miljømessige forhold knyttet til forbruk, produksjon, distribusjon, promosjon, pakking osv.

Ferdighetsmål
Studenten skal være i stand til å identifisere grønne verdier gjennom analyser og metoder. Videre skal studentene være i stand til å iverksette og å kommunisere grønne verdier gjennom markedstrategier og taktikker. Videre bør studentene etter kurset være i stand til å rapportere bærekraftighet til ulike interessegrupper (eiere, ansatte, ledelse, kunder).

Holdningsmål
Studentene skal etter gjennomført kurs være godt kjent med etiske dilemmaer knyttet til grønn markedsføringsledelse. Samtidig skal studentene ha god forståelse av langsiktig samsvar og motsetninger mellom økonomiske, sosiale og miljømessige forhold knyttet til bedriftens virksomhet.


Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Dahlstrom, Robert. 2011. Green marketing management. South-Western Cengage Learning. 250 sider

Artikkelsamling:
Nygaard, Arne. 2012. Artikkelsamling - Grønn markedsføring. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Oversikt over området grønn markedsføringsledelse
 • Oversikt over strategisk grønn planlegging
 • Prosjektoppgave i kurset
 • Miljø og forbruk
 • Miljømessige effekter av forbruk
 • Presentasjoner
 • Oppdage verdi gjennom markedsanalyse
 • Kommunisere verdi
 • Produktverdi gjennom innovasjon
 • Levere verdi gjennom bærekraftig leveransestrategier
 • Levere verdi i detaljleddet
 • Oppgi verdi gjennom bærekraftige prisstrategier
 • Oppfølging og rapportering av bærekraftig innsats
 • Betydningen av husholdningenes forbruk
 • Energiforbruk i service-sektoren
 • Transport
 • Betydningen av industrielt forbruk
 • Presentasjoner av rapportering av bærekraftig utvikling
 • Rapport - innlevering

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i kurset men SAS jmp kan benyttes i analysene.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over 36 kurstimer med forelesninger og gruppearbeid.
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
36
Forberedelser til forelesning/lese litteratur
24
Oppgaveløsning, egen og i grupper
100
Selvstudium
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37401- Prosjektoppgave, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3740 Grønn markedsføring, 7.5 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære gjennomføring.

  Tilleggsinformasjon