Bachelorstudiet i markedsføring

Bachelorstudiet i markedsføring

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 revideres bachelorstudiene, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013.

Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2009/2010. Ønsker du å se hv ordan revidert studieplan for 2. og 3. år ser ut i henholdsvis 2010/2011 og 2011/2012 kan du åpne disse nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet Markedsføring har bedriftens inntektsside som ansvarsområde. Det overordnede målet for Bachelor i Markedsføring er derfor å utvikle kunnskaper og ferdigheter om forhold som påvirker etterspørselssiden. Fremragende markedsføring er også lønnsom markedsføring. Det betyr at studentene tilegner seg faglig grunnlag i et bredt spekter økonomisk administrative fag.

Kunnskapsmål

Det overordnede mål er at studentene tilegner seg grunnkompetanse i alle kjerneområder i markedsføring og de tilstøtende fagområder som er relevante i kombinasjon med markedsføring.

Markedsføring
  • Studentene skal opparbeide kunnskaper om de viktigste områder som inngår i markedsføring for eksempel salg og utvikling av kunderelasjoner i Norge og internasjonalt, reklame, prissetting, distribusjonskanaler, produktledelse og produktutvikling. Læringsutbyttet inkluderer dessuten kunnskaper og forståelse for de spesielle forhold som driver markedsføring i forskjellige delområder herunder forbrukermarkedet, varehandel og tjenester, industri og organisasjoner samt internasjonale markeder.
Tilstøtende fagområder
  • Studentene skal lære grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier og metoder og hvordan økonomistyringsdata kan benyttes til kontroll og beslutninger. De skal tilegne seg metodekunnskaper som er nødvendige for å forstå markedsundersøkelser og analyser til forskjellige behov. De skal få et grunnlag i samfunnsøkonomiske forhold og norske lover som berører markedsføring.

Ferdighetsmål

Studentene skal ha ferdigheter i å samle inn og bearbeide informasjon fra kunder og andre kilder for å forstå kundebehov og andre forhold. De skal kunne benytte teorier og annen kunnskap fra markedsføringsfagene til å utvikle bedriftens respons på markedsinformasjonen, og de skal selv kunne delta i gjennomføringen. De skal kunne integrere kunnskaper fra de tilstøtende fagområder og benytte disse i utøvelse av markedsføringsarbeid. De skal ha ferdigheter i å fange opp, analysere og vurdere samt bidra i løsningen av etiske og samfunnsansvarlige problemstillinger. De skal kunne kommunisere effektivt i et internasjonalt forretningsmiljø. De skal kunne utvikle og gjennomføre markedsplaner og i mindre bedrifter skal de kunne delta i ledelsen av bedriftens strategiske planarbeid.

Etter fullført Bachelor i Markedsføring har studenten tilegnet seg faglig kompetanse for stillinger i markedsføring herunder produktsjefstillinger, salgsledelse, utøvende salg og relasjonsutvikling, markedsundersøkelser, reklame, eksportsalg, nyskapning.- og grundervirkomhet, generell ledelse i mindre bedrifter med mer.

Holdningsmål

Studentene skal ha utviklet evnen til å se etiske dilemmaer de møter i arbeidet, vurdere etiske konsekvenser og legge avgjørende vekt på rederlighet og etisk forsvarlige valg.

HELTID Bachelorstudiet i markedsføring, 1. år 2009/2010 - heltid over to semestre, Revidert plan

1. studieår 2009/2010 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
JUR 3430 Markedsrett 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 2980 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år 2010/2011 - heltid over to semestre, Revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MET XX23 Metode og dataanalyse 7,5 X  
MRK XX23 Markedskommunikasjon 7,5 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon 7,5 X  
. Valgkurs 1 7,5 X  
BØK XXX5 Økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK XX21 Logistikk / markedsføringskanaler 7,5   X
MRK XX22 Business to Business markedsføring og salg 7,5   X
. Valgkurs 2 7,5   X

SPÅ* I kurset Interkulturell kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2010.

Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år 2011/2012 - heltid over to semestre, Revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK XX31 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
Valgkurs 3 7,5 X  
Valgkurs 4 7,5 X  
DIP XXX3 Bacheloroppgave i markedsføring 15   X
MRK XX32 Internasjonal markedsføring 7,5   X
MRK XX33 Produkt, pris og markedsplan 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011. Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år 2009/2010 - heltid over to semestre

Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Markedskandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X  
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 X  
SØK 2702 Pristeori 6 X  
MAD 2114 Logistikk 6   X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6   X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6   X
MRK 9900 Markedsføring på Bedriftsmarkedet 6   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - muntlig 6   X

SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig 6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig 6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig 6   X

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år 2009/2010 - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse    9 X  
ORG 9980 Organizational and Managerial Communication    6 X  
STR 2400 Strategi    6 X  
DST/DIP* Valgfri spesialisering   30 X X
MRK 2733 Internasjonal markedsføring    9   X

DST og DIP* I studieåret 2009/2010 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende Bacheloroppgave:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Entrepreneurship and Innovation - Berkeley 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Merkevarebygging 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Salgsledelse og personlig salg 30 X X

DELTID / BI NETTSTUDIER Bachelorstudiet i markedsføring, 1. år 2009/2010 - deltid, tidligere og reviderte planer

1. år i markedsføring kalles også Årsenhet i markedsøkonomi.

For studenter som startet på 1. år markedsføring høsten 2008 er følgende studieplan gjeldende:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2008 2. sem Vår 2009 3. sem Høst 2009 4. sem Vår 2010
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X  
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X  
MET 8006 Statistikk 6   X
MRK 2714 Markedsføring 6   X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12     X
JUR 2400 Juridiske emner 6     X
MRK 2980 Forbrukeratferd 6     X
SØK 2484 Makroøkonomi 6     X

Revidert studieplan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2009 2. sem Vår 2010 3. sem Høst 2010 4. sem Vår 2011
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X . .
HIS 3410 Bedriften 7,5 X . .
MET 3431 Statistikk 7,5  . X . .
MRK 2980 Forbrukeratferd 7,5  . X . .
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5  . X .
JUR 3430 Markedsrett 7,5  . X .
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5  . . . X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5  . . . X

Studieplanen for årsenhet i markedsøkonomi på deltid fås ved henvendelse til det studiestedet der studiet ønskes gjennomført.

Bachelorstudiet i markedsføring, 2. år 2009/2010 - deltid, tidligere og reviderte planer

Ved fullført og bestått 1. og 2. år tilhørende Bachelorstudiet i i markedsføring kan man få utstedt vitnemål som Markedskandidat.

For studenter som startet på bachelorstudiet i markedsføring 2. år høsten 2008 er følgende studieplan gjeldende:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2008 2. sem Vår 2009 3. sem Høst 2009 4. sem Vår 2010
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6 X
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X
MRK 9900 Markedsføring på Bedriftsmarkedet 6 X
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6 X
SØK 2702 Pristeori 6 X

Grunnet revideringen av studieplanene, må studenter som ønsker å starte på deltid i studieåret 2009/2010, kombinere kurs fra tidligere og revidert studieplan. Studenter som ønsker dette bes kontakte BI Nettstudier.

Revidert studieplan blir som følger:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2010 2. sem Vår 2011 3. sem Høst 2011 4. sem Vår 2012
MET XX23 Metode og dataanalyse 7,5 X   . .
MRK XX23 Markedskommunikasjon 7,5 X   . .
BØK XXX5 Økonomi og virksomhetsstyring (K5) 7,5   X . .
MRK XX21 Logistikk / markedsføringskanaler 7,5   X . .
SPÅ 2901 Interkulturell kommunikasjon i engelsk 7,5     X .
Valgkurs 1 7,5     X .
MRK XX22 Business to Business markedsføring og salg 7,5     . X
Valgkurs 2 7,5     . X

Kursbeskrivelsene for studieåret 2010/2011 vil bli publisert medio juni 2010.

Bachelorstudiet i markedsføring, 3. år 2009/2010 - deltid tidligere og reviderte planer

Studenter som starter høsten 2009 ha følgende studieprogresjon:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2009 2. sem Vår 2010 3. sem Høst 2010 4. sem Vår 2011
MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse 9 X  
STR 2400 Strategi 6 X  
MRK 2733 Internasjonal markedsføring 9   X
ORG 9980 Organizational and Managerial Communication 6   X
DST/DIP Valgfri spesialisering 30 X X

3. studieår består av to deler, hvorav én er obligatorisk og én er valgfri spesialisering. På deltid gjennomføres obligatorisk del normalt først over ett år. Deretter gjennomføres spesialiseringen over ytterligere ett år. De valgbare spesialiseringsretningene er de samme som for heltidsstudiet. Undervisningen gjennomføres på dagtid, men settes opp i moduler/samlinger på 2-3 hele dager ca. 1 gang pr. mnd.

DST og DIP* I studieåret 2009/2010 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende Bacheloroppgave:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Entrepreneurship and Innovation - Berkeley 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Merkevarebygging 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Salgsledelse og personlig salg 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.

Revidert studieplan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2011 2. sem Vår 2012 3. sem Høst 2012 4. sem Vår 2013
MRK XX31 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
MRK XX32 Internasjonal markedsføring 7,5   X
MRK XX33 Produkt, pris og markedsplan 7,5   X
Valgkurs 3 7,5     X
Valgkurs 4 7,5     X
MRK XXX3 Bacheloroppgave inkl. utredningsmetodikk 15     X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011.