DIG XXX3 Kommunikasjon i sanntid

DIG XXX3 Kommunikasjon i sanntid

Kurskode: 
DIG XXX3
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Mona Kristin Solvoll
Håvard Huse
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2020.

Kurset handler om digital markedsføring og består av tre deler: kampanjeplanlegging, real time marketing og eventmarkedsføring. Målet med kurset er at studentene skal kunne planlegge, utarbeide og iverksette kommunikasjonsstrategier på ulike nivå og med ulike formål. Digital markedskommunikasjon er basert på analyser, raske iterasjoner og beslutninger. Samtidig må alle taktiske valg og virkemidler forankres i en strategi med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene klarer å formulere innsikt basert på analyser og å evaluere strategiene.

 • Oppbygning av kampanjer basert på innsikt
 • Mediestrategi og kanalvalg
 • Optimalisering og testing av tiltak (SEM og SEO)
 • Programmatisk mediekjøp, Google analytics, Campaign planning
 • Eventmarkedsføring: formål, funksjon og verktøy
 • Pop-up og andre møteplasser
Kursets innhold
 • Mål- og målgruppevalg, kanalvalg
 • Kommunikasjonsstrategi- og tiltak, inkl. budskap
 • Effektmåling, innsikt og analyse, evaluering
 • Massekommunikasjonsteori, retorikk
 • «Influencers», (viral) spredning

Kurset gjennomføres over to semester og består av 3 deler:

Del 1 Kampanjeplanlegging

 • Oppbygging av kampanjer, inkl. kommunikasjonsmål og mediemål
 • Bruk av forundersøkelser/ innsikt,
 • Budskapsutvikling og planlegging
 • Egenskaper ved mediekanaler, inkl. sosiale medier
 • Kundereise og kontaktpunkter
 • Budsjett

Del 2 Real time marketing

 • Optimalisering, testing og synlighet, A/B-testing
 • «performance marketing
 • Optimalisering av tiltak (SEM/ SEO + innhold)
 • Klikk, salg og registrering
 • Programmatisk mediekjøp, Google Analytics, Facebook Campain planning
 • Analyser, raske iterasjoner og beslutninger

Del 3 Event

 • Pop-up og møteplasser for målgrupper, merker og sponsorer
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.