SLM 4002 Bærekraft strategier og innovasjoner

SLM 4002 Bærekraft strategier og innovasjoner

Kurskode: 
SLM 4002
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Per Espen Stoknes
Kursnavn på engelsk: 
Sustainability Strategies and Innovations
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Eksterne krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester fra både kunder og stat, vil påvirke forretningsmodeller og praksis sterkt fremover. I dette kurset legges det særlig vekt på grønne strategier for økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom grønn omstilling og grønne innovasjoner som bryter med det gamle for å skape lønnsomhet og konkurransefortrinn.

Kunnskapsmål

Kunne reflektere over hvordan internasjonale mål og teknologier for bærekraft påvirker egne forretningsmodeller og virksomhetsstyring

Ferdighetsmål

Beherske en strategisk modell for omstilling av enhver virksomhet til grønn vekst.

Generell kompetanse

Kunne anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet.

Kursets innhold

I dette kurset ser vi på hvorfor effektiv ledelse av utfordringer knyttet til bærekraft krever at disse blir en integrert del av selskapets totale strategi og virksomhetsstyring.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraft som konkurransefortrinn, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft, SLM 4002 Bærekraft strategier og innovasjoner, og SLM 4003 Grønn markedsføring og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits