ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap

Kurskode: 
ENT 3400
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Silje Katinka Jansen
Emnenavn på engelsk: 
Introduction to entrepreneurship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene en helhetlig oversikt over fagområdet entreprenørskap, og belyser spesielt entreprenørens betydning i samfunnet. Det gjennomgås hvordan forretningsideer oppstår, utvikles og blir til en bedrift. Kurset skal gi studentene en innføring i primærmarkedsundersøkelser og en introduksjon til hvordan en på et tidlig tidspunkt kan vurdere kommersialiseringspotensialet til forretningsideer. Det skal gjennomføres søk etter ideer som skal bearbeides og analyseres fram mot en mulighetsrapport.

I kurset skal studentene utvikle eget entreprenørielt tankesett gjennom prøving og feiling, og derme videreutvikle egne personlige egenskaper og holdninger. Undervisningen vil være praksisbasert og handlingsorientert hvor studentene selv er aktører for egen læring.

Kunnskapsmål

Studentene skal i kurset oppnå en oversikt over fagfeltet entreprenørskap i teori og praksis. Det er et mål at studentene skal være i stand til å gjøre rede for sentrale temaer og begreper innen entreprenørskapsfaget, med særlig vekt på entreprenørens rolle og egenskaper. Videre skal studentene ha kunnskap om innovasjonssystemer (geografiske, industrielle og kulturelle faktorer), og entreprenørens rolle i disse. Studentene skal ha kjennskap til sentrale aktører i entreprenørers nettverk; kilder til kunnskap, finansiering og realisering av oppstartsbedrifter.

Ferdighetsmål

Studentene skal opparbeide grunnleggende ferdigheter i utvikling og gjennomføring av primærmarkedsundersøkelser, samt på et tidlig tidspunkt kunne vurdere det kommersielle potensialet til forretningsideer. Studentene skal videre utvikle grunnleggende ferdigheter i gjennomføring av søk etter ideer, og kunne bearbeide resultatene fram mot en mulighetsrapport.

 

Generell kompetanse

I løpet av kurset skal studentene utvikle eget entreprenørielt tankesett, og dermed videreutvikle egne personlige egenskaper og holdninger. Studentene skal utvikle forståelse for egen læringsprosess.

Kursets innhold
 • Introduksjon til entreprenørskap
 • Bevistgjøring av egen læringsprosess og introduksjon til entreprenørielt tankesett
 • Entreprenørskap og entreprenørens betydning i samfunnet. Økonomiske, sosiale, historiske og politiske perspektiver
 • Entreprenørens ressurser og nettverk
 • Introduksjon til intraprenørskap, offentlig entreprenørskap og sosialt entrepenørskap
 • Utvikling og gjennomføring av primærmarkedsundersøkelser 
 • Idesøk og vurdering av kommersielle potensialet til forretningsideer
 • Introduksjon til mulighetsstudier, analyse og rapport
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med totalt 27 timer forelesninger. I tillegg kommer gruppediskusjoner, idesøk, og annen studentaktivitet. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom dialog med bedrifter, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner. Gjennom veksling mellom forelesninger, diskusjoner, og praktiske erfaringer vil man få et levende bilde av fagets særpreg og utfordringer. 

Undervisningen blir gitt med en del forelesninger og gjesteforelesninger (gründere), samtidig som en vesentlig del av undervisningstiden vil være arbeid med studentenes oppgaver: idesøk, presentasjoner, veiledning, diskusjon og refleksjon. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

 

  Kvalifikasjoner

  Generell studiekompetanse

  Covid-19

  Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

  Forkunnskapskrav

  Det stilles ingen krav til spesielle forkunnskaper

  EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
  Eksamenskategori:
  Innlevering
  Vurderingsform:
  Skriftlig innlevering
  Eksamenskode:
  ENT34002
  Karakterskala:
  ECTS
  Sensorordning:
  Intern og ekstern sensor
  Kontinuasjon:
  Eksamen hvert semester
  60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 5)Gruppebasert innlevering av - en mulighetsrapport (basert på bearbeidet idesøk og primærmarkedsundersøkelser) (12 sider)
  Eksamenskategori:
  Innlevering
  Vurderingsform:
  Skriftlig innlevering
  Eksamenskode:
  ENT34003
  Karakterskala:
  ECTS
  Sensorordning:
  Intern og ekstern sensor
  Kontinuasjon:
  Eksamen hvert semester
  40Nei1 SemesterIndividuell Individuelt refleksjonsnotat basert på pensum i faget.
  Eksamen:
  Eksamenskategori:Innlevering
  Vurderingsform:Skriftlig innlevering
  Vekting:60
  Tilsyn:Nei
  Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-5)
  Varighet:1 Semester
  Kommentar:Gruppebasert innlevering av - en mulighetsrapport (basert på bearbeidet idesøk og primærmarkedsundersøkelser) (12 sider)
  Eksamenskode:ENT34002
  Karakterskala:ECTS
  Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
  Eksamenskategori:Innlevering
  Vurderingsform:Skriftlig innlevering
  Vekting:40
  Tilsyn:Nei
  Gruppering (størrelse):Individuell
  Varighet:1 Semester
  Kommentar:Individuelt refleksjonsnotat basert på pensum i faget.
  Eksamenskode:ENT34003
  Karakterskala:ECTS
  Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
  Eksamenstype: 
  Ordinær eksamen
  Total vekting: 
  100
  Forventet arbeidsinnsats
  AktivitetVarighetKommentar
  Undervisning
  27 Time(r)
  Forberedelse til undervisning
  45 Time(r)
  Gruppearbeid / oppgaver
  25 Time(r)
  Idesøk (gruppe)
  Gruppearbeid / oppgaver
  50 Time(r)
  Utvikle mulighetsrapport (gruppe)
  Gruppearbeid / oppgaver
  25 Time(r)
  Individuell refleksjonsoppgave
  Studentenes eget arbeid med læringsressurser
  28 Time(r)
  (Inkludert forberedelse til muntlig eksamen)
  Sum arbeidsinnsats: 
  200

  Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.