BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering

BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering

Kurskode: 
BST 1140
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1141 Bacheloroppgave i Forretningsutvikling og digitalisering (15 studiepoeng) utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon samt Bachelorstudiet i markedsføringsledelse. Dette kurset kan for øvrig benyttes som valgkurs på 3. år for andre bachelorstudier ved BI.

Fordypningen skal gi studentene dyptgående kunnskap og forståelse for hvordan virkomheter kan anvende digital teknologi for forbedre og fornye sin verdiskaping. 

Studentene skal lære hvordan digitale prosesser og tjenster utvikles, forbedres og utnyttes. Studentene skal også lære å eksperimentere med digital teknologi .

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå hvilke typer forretningssystemer som anvendes i mellomstore og store virksomheter (Infrastruktur). Dette inkluderer bl.a. kunnskap om ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) og CRM-systemer (Customer Relationship Management)
 • Forstå hvilke kvaliteter som kjennetegner moderne forretningssystemer
 • Ha innsikt i det teoretiske fundamentet bak begreper digitalisering
 • Ha innsikt i teorier og modeller for digital innovasjon
 • Forstå sammenhengen mellom understøttende teknologi, prosesser og forretningsutvikling
 • Forstå hvordan digital forretningsutvikling skjer i ulike verdikonfigurasjoner (verdikjeder, verdiverksted, verdinettverk)
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • beskrive sammenhengen mellom digitale løsninger og prosesser
 • analysere forretningsmessige og operasjonelle konsekvenser av digitalisering
 • formulere krav til funksjonelle løsninger og hvordan de bør implementeres
 • gjennomfløre en prosess for digital innovasjon
 • skape enkle prototyper for digitale løsninger
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha et helhetlig på digitalisering, inkludert etiske vurderinger 
 • Nysgjerrighet og interesse i forhold til digital innovasjon
 • Evne å sette seg inn i en digital hverdag for virksomheter
Kursets innhold

## DENNE MÅ SKRIVES OM ##

Forretningssystemer; Anskaffelse og implementering

 • Virksomhetsarkitektur; Forretningsarkitektur og IT-arkitektur
 • Kategorier av forretningssystemer; så som CRM, ERP, e-handel etc.
 • Systemleverandører og deres strategier
 • Fra behovsanalyse til kontrakt
 • Fra kontrakt til effektiv anvendelse (forretningssystem i bruk)
 • Cloud Computing; Internett - muligheter og begrensinger
 • Mobile Computing

Digital forretningsdrift; Prosesser og samhandling

 • Sentrale begreper i ”digital forretningsdrift
 • Drøfte begrepet Business-to-Business versus Business-to-Consumer
 • Digitale handelsplattformer,- Arkitekturer for effektiv netthandel
 • PIM (Product information Management)
 • E-marketing og kampanjestyring
 • Bruk av sosiale medier i markedsføring og salg
 • Business Intelligence (Analytisk CRM)
 • Teknologileverandørenes tilbud til markedet

Digitale strategier og realisering

 • Verdikonfigurasjoner & Verdikjedeintegrasjon
 • Utvikling av digitale strategier
 • Ledelse av digitale omstillingsprogrammer
 • Endringsledelse
 • Sikkerhet og sårbarhet
 • Digitale arkitekturer versus forretningsarkitektur
 • De økonomiske aspekter ved digitalisering (Business Case)

Case

 • Bedriftseksempler
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det tilbys kontinuasjonseksamen i eksamenskode BST 11401 høsten 2020 og siste gang våren 2021.

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BST11402
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)I løpet av kurset skal studentene gjennomføre et antall oppgaver/øvelser for på trene analytiske og praktiske ferdigheter innen digitalisering. For å fremme best mulig læring skal oppgavene leveres inn underveis for en formativ medstudentvurdering. Informasjon om obligatoriske og valgbare aktiviteter som skal leveres digitalt vil bli gitt i starten av kurset. Oppgavene kan løses i grupper som jobber sammen gjennom semesteret og leverer en felles prosjektoppgave. For noen oppgaver kan 2 - 3 grupper jobbe sammen på delinnleveringer. Alle oppgavene innleveres samlet i gruppe i slutten av semesteret.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Strukturert test
Eksamenskode:
BST11403
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Ja1 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Etter avsluttet kurs gjennomføres en flervalgseksamen over 1 time
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:I løpet av kurset skal studentene gjennomføre et antall oppgaver/øvelser for på trene analytiske og praktiske ferdigheter innen digitalisering. For å fremme best mulig læring skal oppgavene leveres inn underveis for en formativ medstudentvurdering. Informasjon om obligatoriske og valgbare aktiviteter som skal leveres digitalt vil bli gitt i starten av kurset. Oppgavene kan løses i grupper som jobber sammen gjennom semesteret og leverer en felles prosjektoppgave. For noen oppgaver kan 2 - 3 grupper jobbe sammen på delinnleveringer. Alle oppgavene innleveres samlet i gruppe i slutten av semesteret.
Eksamenskode: BST11402
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Strukturert test
Vekting:0
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:1 Time(r)
Kommentar:Etter avsluttet kurs gjennomføres en flervalgseksamen over 1 time
Eksamenskode:BST11403
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
90 Time(r)
Forberedelse til undervisning
180 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
130 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.