DIG 3500 Kommunikasjon i sanntid

DIG 3500 Kommunikasjon i sanntid

Kurskode: 
DIG 3500
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Cathrine von Ibenfeldt
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Connected communication
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
DIG 3501 - Høstsemester
DIG 3502 - Vårsemester
Introduksjon

Kurset handler om digital markedsføring og består av tre deler: kampanjeplanlegging, real time marketing og eventmarkedsføring. Målet med kurset er at studentene skal kunne planlegge, utarbeide og iverksette kommunikasjonsstrategier på ulike nivå og med ulike formål. Digital markedskommunikasjon er basert på analyser, kontinuerlige optimaliseringer for å nå oppsatte kommunikasjonsmål. Samtidig må alle taktiske valg og virkemidler forankres i en strategi og teori med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene klarer å formulere innsikt basert på analyser og å evaluere strategiene.

I kurset skal studentene utarbeide en digital forretningside i form av en blogg/hjemmeside, produsere innhold til bloggen/hjemmesiden og iverksette kommunikasjonstiltak. Underveis i semesteret skal studentene måle aktivitet og analysere data fra bloggen/hjemmesiden.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studenten kunne:

 • Beskrive kjerneteorier knyttet til markedskommunikasjon
 • Beskrive kjernekonsepter innen annonsering og kampanjegjennomføring
 • Forstå ulike verktøy som er knyttet til digital markedsføring
 • Forstå bruken av eventer i markedskommunikasjon
 • Diskutere hvordan kampanjer kan utvikles digitalt
 • Forstå ulike metoder til å skape effektivt digital innhold
 • Identifisere trender innen markedskommunikasjon
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studenten kunne:

 • Nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper i utviklingen av digital kommunikasjon
 • Planlegge, igangsette og analysere innholdsmarkedsføring
 • Planlegge, igangsette og analysere et event
 • Identifisere utfordringer i kampanjer og implementere endringer
 • Evaluere effektivitet av digital markedskommunikasjon
Generell kompetanse

Etter kurset skal studenten kunne:

 • Dokumentere hvilke kilder til teori og praktiske eksempler som benyttes
 • Samarbeide med andre
 • Presentere tilegnet kunnskap og erfaring
 • Benytte digitale kommunikasjonsplattformer og analyseverktøy
 • Kritisk diskutere etiske problemstillinger rundt digital markedskommunikasjon
Kursets innhold

Kurset gjennomføres over to semester og består av 4 deler:

Del 1 Markedskommunikasjon

 • Oppbygging av kampanjer, inkl. kommunikasjonsmål og mediemål
 • Bruk av forundersøkelser/ innsikt,
 • Budskapsutvikling og planlegging
 • Egenskaper ved mediekanaler, inkl. sosiale medier
 • Kundereise og kontaktpunkter
 • Budsjett

Del 2 Forretningsplan

 • Utarbeide en digital forretningside

Del 3 Real time marketing

 • Optimalisering, testing og synlighet, A/B-testing
 • «performance marketing
 • Optimalisering av tiltak (SEM/ SEO + innhold)
 • Klikk, salg og registrering
 • Programmatisk mediekjøp, Google Analytics, Facebook Campain planning
 • Analyser, raske iterasjoner og beslutninger

Del 4 Event

 • Pop-up og møteplasser for målgrupper, merker og sponsorer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/webinar, diskusjonsoppgaver, praktisk opplæring i seminargrupper samt faglig diskusjon på kursets diskusjonsrom. Studentene må påregne egentid og øvelse på relevante dataverktøy og sertifiseringer. 

Studentene skal utvikle en digital forretningside i form av en bloggblogg/hjemmeside, produsere innhold til bloggen, samt iverksette, måle og analysere effekter av kommunikasjonstiltak. Bloggen/hjemmesiden er knyttet til å gjennomføre forskjellige former for digital kommunikasjon og markedsføring. I kurset benyttes blant annet sentrale verktøy som Google/Facebook analytics mm.   

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det forventes at studentene oppretter blogg, og anskaffer seg et domene og plass til egnet webhotell. Det er kostnader knyttet til opprettelse på ca 450,-, avhengig av ønsket domene. Det er også verdt å merke seg at det kan forekomme kostnader med henhold til studentenes valgte tiltak gjennom digitale kanaler. 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskap om markedsføring og forbrukeratferd. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
6 Uke(r)
Kommentar: 
Utlevering medio semester og innlevering i desember. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. Høst
Eksamenskode: 
DIG 35001
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Høst
Eksamenskode: 
DIG 35002
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Denne oppgaven består av flere elementer, både obligatoriske og valgfrie. Tilbud om tilbakemelding underveis. Nærmere beskrivelser av elementer gis ved semesterstart. Vår
Eksamenskode: 
DIG 35003
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Høstsemesteret har klasseromsaktiviteter over 36 timer. Disse er fordelt slik:
8 x 3 timer undervisning i markedskommunikasjon og
4 x 3 timer på forretningsplan og presentasjon
Webinar
1 Time(r)
1 time webinar med eksamensforberedelse på eksamen i markedskommunikasjon. Høst
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Høst
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Høst
Eksamen
25 Time(r)
Høst
Undervisning
36 Time(r)
Vår
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Vår
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Vår
Eksamen
40 Time(r)
Vår
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
82 Time(r)
Høst og vår
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.