DIG 3420 Kommunikasjon og engasjement

DIG 3420 Kommunikasjon og engasjement

Kurskode: 
DIG 3420
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Cathrine von Ibenfeldt
Alexander Buhmann
Emnenavn på engelsk: 
Communication and Involvement
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
DIG 3421 - Høstsemester
DIG 3422 - Vårsemester
Introduksjon

Kurset består av fire deler: digital engasjement, digital kommunikasjon, merkevarebygging og krisekommunikasjon. De to første delene går i høstsemesteret, de to andre i vårsemesteret.

Kurset er forankret i teorier om markedskommunikasjon, overtalelse, påvirkningsmuligheter og effekter.

Kurset handler først og fremst om engasjement, som  kan være både positiv og negativt. Sentrale tema er hvordan engasjement kobles til viral kommunikasjon, budskap og merkevarer. Et viktig mål i kurset er at studentene skal kunne analysere og bruk digitale medier i praksis.

Kunnskapsmål
 • Analysere og diskutere bruken av digitale medier, både på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.
 • Beskrive kjerneteorier knyttet til kommunikasjon og merkevarer.
 • Kritisk diskutere påvirkningsmuligheter i og effekter av kommunikasjon.
Ferdighetsmål
 • Nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper for å forstå digital kommunikasjon, merkevarebygging og engasjement (positivt og negativt)
 • Analysere digitalt engasjement via sosiale mediekanaler og
 • Evaluere effektiviteten av kommunikasjonsinnsats
Generell kompetanse
 • Beherske god kildebruk og referanseteknikk
 • Samarbeide med andre og aktivt dele tilegnet kunnskap
 • Benytte digitale kommunikasjonsplattformer
 • Holde en presentasjon og gi tilbakemelding på andres arbeid
Kursets innhold

Del 1 - Digital engasjement

 • Digital historieforteller med bruk av audiovisuelle virkemidler
 • Prinsipper for god skriftlig og visuell kommunikasjon
 • Teamarbeid i praksis
 • Introduksjon til kommunikasjonsstrategi og taktiske virkemidler, eks. bruk av «influencers» og "hashtags"
 • Etisk dømmekraft

Del 2 - Digital kommunikasjon

 • Bruk av sosiale medier i ulike bransjer
 • Kommunikasjonsbegrep- og teorier
 • Relasjoner til interessegrupper
 • Omdømme og samfunnsansvar
 • Funksjoner og verktøy innen kommunikasjon, samt målemetoder

Del 3 - Merkevarebygging

 • Funksjoner og verktøy innen markedskommunikasjon
 • Aktivisme og brukeropplevelser, identitet og kultur
 • Publikums informasjonsbehandling og beslutningsprosesser
 • Modeller for holdninger og adferd, tillit og lojalitet
 • Effektiv kommunikasjon og målinger

Del 4 - Krisekommunikasjon

 • Negativ engasjement
 • «Issue management», grunnleggende teorier
 • Utvikle strategier og planer for effektiv bruk av digitale medier før, under og etter krisen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Workshops, seminargrupper, forelesninger i klasserom, gjesteforelesere, studentpresentasjoner, nettbaserte læringsaktiviter, praktiske oppgaver knyttet til digitale, sosiale plattformer.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
DIG 34201
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Nei2 Måned(er)Gruppe (2 - 4)Utlevering ved semesterstart og innlevering medio oktober. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. (Høst)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
DIG 34202
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell (Høst)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
DIG 34203
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei12 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 4)Prosjektoppgave deles ut ved semesterstart (Vår)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
DIG 34204
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
20Nei2 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 4)Analyse/diskusjon av et praktisk case knyttet til krisekommunikasjon. (Vår) Alle eksamenselementene må bestås for å bestå i kurset. Det er mulig å kontinuere i hvert av eksamenselementene.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-4)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Måned(er)
Kommentar:Utlevering ved semesterstart og innlevering medio oktober. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. (Høst)
Eksamenskode:DIG 34201
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar: (Høst)
Eksamenskode:DIG 34202
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-4)
Hjelpemidler:
Varighet:12 Uke(r)
Kommentar:Prosjektoppgave deles ut ved semesterstart (Vår)
Eksamenskode:DIG 34203
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-4)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Uke(r)
Kommentar:Analyse/diskusjon av et praktisk case knyttet til krisekommunikasjon. (Vår) Alle eksamenselementene må bestås for å bestå i kurset. Det er mulig å kontinuere i hvert av eksamenselementene.
Eksamenskode:DIG 34204
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Høst (Del 1 18 timer og del 2 21 timer)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Høst
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Høst - inkludert arbeid med presentasjon
Eksamen
25 Time(r)
Høst - Eksamen inkludert forberedelse
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
54 Time(r)
Høst- og vår - Lese litteratur
Undervisning
42 Time(r)
Vår
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Vår
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Vår
Eksamen
40 Time(r)
Vår - Arbeid med 2 innleveringer
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.