SLM 2001 Prosjektbegrepet og prosjektetablering

SLM 2001 Prosjektbegrepet og prosjektetablering

Kurskode: 
SLM 2001
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Project Concept and Project Establishment
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. I disse tre kursene får du relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs for å arbeide i eller med prosjekter.

Kunnskapsmål
  • Kunne definere et prosjekt, vite hva som kjennetegner prosjekt og kunne skille mellom forskjellige typer av prosjekter.
  • Etablere prosjektmandat.
Ferdighetsmål
  • Forstå interessentbegrepet, kunne gjennomføre interessentanalyse og velge gode strategier for interessenthåndtering.
  • Forstå viktigheten av en businesscase som grunnlag for et prosjekt.
Generell kompetanse
  • Kjenne til utfordringer omkring gevinstrealisering og kunne lage en gevinst-realiseringsplan.
Kursets innhold
  • Prosjektbegrepet (karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet)
  • Prosjektets mål og rammebetingelser
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Ukentlige nettforelesninger (tas opp og kan ses/repeteres i etterkant). Selvstudier støttet av læringsplattform med oppsummering av kursets innhold, lenker til undervisningsvideoer, ytterligere litteratur og andre nettbaserte ressurser. Refleksjonsoppgaver.

Litteraturlisten for kurset BIK 6600 Prosjektledelse 1 finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Prosjektledelse, som består av består av SLM-kursene SLM 2001 Prosjektbegrepet og prosjektetablering, SLM 2002 Prosjektplanlegging og prosjektorganisering, og SLM 2003 Prosjektstyring. Kursene er basert på BIK 6600 Prosjektledelse 1, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits