Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilbys også på deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs.

Studieprogram: 
Bachelor i økonomi og administrasjon
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Deltid
Nett
Associate Dean: 
Knut Eikre Larsen
Kandidatprofil

En bachelorkandidat i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI skal gjennom forretningsforståelse, kritisk tenkning, tverrfaglighet og analytiske ferdigheter kunne løse sammensatte bedriftsøkonomiske problemer. Kandidaten skal også evne å kommunisere godt både muntlig og skriftlig samt mestre dialog og teamsamarbeid.

Vår ambisjon er at en bachelorkandidat i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI raskt skal kunne settes i produktivt arbeid og dermed være den foretrukne bachelorkandidaten hos relevante norske arbeidsgivere.

Kunnskapsmål

Kandidaten skal ha tilegnet seg kunnskaper om verdiskapning, beslutningsstøtte, håndtering av usikkerhet, måling av ressursbruk samt kommunikasjon internt i organisasjonen og med eksterne interessegrupper. Kandidaten skal også ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan virksomheten rapporterer sine finansielle prestasjoner i henhold til norske regnskapsregler og om hvordan rettsregler, etiske og kulturelle normer og strategiske valg påvirker verdiskapningen. Gjennom våre tilbud om internship og utveksling får kandidaten også mulighetene til å erverve seg henholdsvis næringslivsrelevant og internasjonal erfaring.

Ferdighetsmål

Kandidaten skal kunne strukturere, analysere og løse sammensatte virksomhetsproblemer (både individuelt og i team) ved bruk av systematiske og næringslivsrelevante arbeidsmetoder. Den nære koblingen mellom mange av programmets kjernekurs skal bidra til ferdigheter i helhetlig problemforståelse og problemløsning.

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha utviklet respekt for læring, kunnskap og praktisk erfaring samt ha oppøvet evnen til kritisk refleksjon, for dermed å kunne vurdere faglige, etiske og mellommenneskelige aspekter ved beslutninger.

Studiemodeller
Bachelor i økonomi og administrasjon - HELTID
Informasjon

Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk.

I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave på 15 studiepoeng i vårsemesteret. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

I stedet for fordypning kan man velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret (se listen over mulige valgkurs på bachelor), og deretter skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret, BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon. Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester.  

KursCourse type2018 Høst2019 Vår2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
X7.5
 
Kurset MET 2910 Matematikk for økonomer undervises over to semestre
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 1
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 2
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 3
7.5
Valgkurs 4
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Bacheloroppgave
15
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. 

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Det kan imidlertid bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 60 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 2. studieår for å få plass på 3. år.

Enkelte studier kan ha høyere progresjonskrav enn dette. Kravene til studieprogresjon for hvert studium er spesifisert i studiekontrakten. Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Arbeidsmengde
Handelshøyskolen BI har satt som norm at en heltidsstudent skal bruke 1.600 timer pr. år på sine studier. Det vil si at et kurs på 7,5 studiepoeng vil kreve en arbeidsinnsats på 200 timer inkludert undervisning, veiledning, egeninnsats og eksamen. Dette er i tråd med europeisk standard fastsatt i Bologna-deklarasjonen. Et av nøkkelkriteriene er at studiepoeng kun kan oppnås gjennom fullført og bestått arbeid med tilhørende vurdering av prestasjonen og læringsutbyttet i forhold til læringsmål (= forventet læringsutbytte). 

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 28, 2017