Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 ble bachelorstudiene revidert, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år ble endret i studieåret 2009/2010, alle 2. år ble endret i studieåret 2010/2011 og alle 3. år endres i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013. Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er kurs som blir undervist i studieåret 2011/2012. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet På et overordnet nivå skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å bidra til at virksomheter utnytter og utvikler sine ressurser på en målrettet måte. Programmet skal gi studentene en helhetlig forståelse av virksomheten, dens ytre rammebetingelser samt hva som skal til for å lykkes i usikre, turbulente og konkurranseutsatte omgivelser. Etter gjennomført studium er kandidaten egnet til stillinger innenfor sin fagfordypning så vel som til et bredt spekter av jobber innenfor økonomi- og ledelsesfunksjonen i privat og offentlig sektor.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om økonomisk verdiskapning, beslutningsstøtte, styring av atferd og strategiske prosesser, behandling av usikkerhet, måling av ressursbruk og ytelser samt kommunikasjon internt i organisasjonen og i forhold til nasjonale og internasjonale interessegrupper. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om hvordan virksomheten rapporterer sine finansielle prestasjoner i henhold til norske regnskapsregler og om hvordan rettsregler, etiske og kulturelle normer og strategiske valg påvirker verdiskapningen.

Ferdighetsmål

Gjennom arbeid med dagsaktuelle problemstillinger og bruk av praksisorienterte arbeidsmetoder, skal studentene kunne forstå, strukturere, analysere og kommunisere virksomhetsproblemer på bred front, både i forhold til privat og offentlig sektor og i forhold til vare- og tjenesteproduserende næringer. Den nære koblingen mellom mange av programmets kjernekurs skal bidra til ferdigheter i helhetlig problemforståelse og problemløsning.

Holdningsmål

Studentene skal gjennom programmet utvikle respekt for kunnskap og læring og oppøve evnen til kritisk refleksjon for dermed å kunne vurdere faglige, etiske og mellommenneskelige aspekter ved beslutninger.

HELTID Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. år 2011/2012 - heltid over to semestre Første studieår på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2. år 2011/2012 - heltid over to semestre Andre studieår kalles også Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon 7,5 X  
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
x Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X
MET 3592 Økonometri 7,5   X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X
x Valgkurs 2 7,5   X

SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  

. VALGKURS 2. ÅR Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2011, og for vårsemesteret 2012 i desember 2011. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3703 Økonomisk sosiologi 7,5 X  
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3708 Kjøpesenterledelse 7,5 X  
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5 X  
ELE 3711 Sociology for Business Students 7,5 X  
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3727 Corporate Environmental Management 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3734 Butikkledelse 7,5 X  
ELE 3737 Styre- og utvalgsarbeid 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3739 Co-creation 7,5 X  
ELE 3740 Grønn markedsføring 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
FIN 3510 Financial Markets 7,5 X  
FIN 3511 Kredittvurdering 7,5 X  
INF 3402 IT i organisasjoner 7,5 X  
INF 3628 Digital virksomhetsutvikling 7,5 X  
JOU 3402 Nyhetsjournalistikk 7,5 X  
JOU 3548 Medieøkonomi og medieutvikling 7,5 X  
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett 7,5 X  
KLS 3630 Movie Industry 7,5 X  
MRK 3400 Kulturforståelse 7,5 X  
MRK 3510 Markedskommunikasjon 7,5 X  
MRK 3544 Politisk økonomi 7,5 X  
MRK 3560 Massepåvirkning 7,5 X  
ORG 1210 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
PRK 3520 Medier i moderne samfunn 7,5 X  
RLS 3580 Bærekraftig reiseliv 7,5 X  
SHI 3401 The Maritime Industry 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
VHL 3554 Prisstrategi 7,5 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5   X
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5   X
ELE 3707 Sosiale medier 7,5   X
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5   X
ELE 3711 Sociology for Business Students 7,5   X
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5   X
ELE 3717 Forbrukerrettigheter 7,5   X
ELE 3718 Medieøkonomi 7,5   X
ELE 3720 Mediehåndtering 7,5   X
ELE 3721 Place Management 7,5   X
ELE 3722 EU, EØS og Norge 7,5   X
ELE 3723 Politisk styring 7,5   X
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet 7,5   X
ELE 3725 Prosjektledelse 7,5   X
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi 7,5   X
ELE 3730 Utviklingsøkonomi 7,5   X
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5   X
ELE 3733 Organisering av ny virksomhet 7,5   X
ELE 3734 Butikkledelse 7,5   X
ELE 3735 Finansregnskap 7,5   X
ELE 3736 Real Estate Finance 7,5   X
EXC 2121 International Commercial Law 7,5   X
FIN 3502 Verdipapirrett 7,5   X
FIN 3515 Matematisk analyse 7,5   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X
KLS 3550 Galleri og museum 7,5   X
MAD 1214 Logistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
MRK 3500 Business to Business; markedsføring og salg 7,5   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler 7,5   X
MRK 3566 Forbrukersosiologi og kultur 7,5   X
PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis 7,5   X
RLS 3584 Opplevelsesøkonomi 7,5   X
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5   X
SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig 7,5   X
SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig 7,5   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig 7,5   X

Autorisasjon som regnskapsfører Handelshøyskolen BI har fra studieåret 2008/2009 tilbudt muligheten til å ta Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med regnskapsførerutadnning. Utdanningen er i tråd med Finanstilsynets fagkrav, og tilbys ved BI Oslo i samarbeid med BI Nettstudier. Se egen fagplan.

Det er Finanstilsynet som fastsetter hvilke retningslinjer som gjelder for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. Dette kan du lese mer om på følgende nettsteder:

  • Finanstilsynet
  • Lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven)
  • Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år 2011/2012 - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3632 Finansiell styring 7,5 X  
STR 3600 Strategi 7,5 X  
x Valgkurs 3 7,5 X  
x Valgkurs 4 7,5 X  
Bacheloroppgave 15   X
BØK 3651 Strategisk økonomistyring 7,5   X
ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X

I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave i vårsemesteret, 15 studiepoeng. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

Undervisningen i kursene med 15 studiepoeng vil bli lagt opp i moduler, dvs. 2 til 3 hele dager enkelte uker i semesteret, og ikke fast hver uke slik det er vanlig i kursene på 7,5 studiepoeng. I forbindelse med bacheloroppgavene vil det bli holdt seminarer og gitt veiledning i grupper.

Alternativt kan studentene velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret. Se mer om dette under valgkurs nedenfor.

For studieåret 2011/2012 er det mulig å velge mellom følgende fagområder som fordypning:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BST 1410 Human Resource Management 15 X  
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi 15 X  
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management 15 X  
BST 2411 International Business 15 X  
BST 2531 Prosjektledelse 15 X  
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse 15 X  
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB 15 X  
BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management 15   X
BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi 15   X
BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management 15   X
BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business 15   X
BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse 15   X
BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse 15   X
BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB 15   X

. VALGKURS 3. ÅR - For studenter som velger å ikke ta fordypning Studenter som velger å ikke ta fordypning kan ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave, BTH 3620 i vårsemesteret. Det kan velges ett kurs på 15 studiepoeng eller to kurs på 7,5 studiepoeng.

Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2011. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.

Mulige valgbare kurs i 3. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BST 1410 Human Resource Management 15 X  
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi 15 X  
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management 15 X  
BST 2411 International Business 15 X  
BST 2531 Prosjektledelse 15 X  
BST 3105 Strategisk Merkevarebygging 15 X  
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg 15 X  
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse 15 X  
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB 15 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3703 Økonomisk sosiologi 7,5 X  
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3708 Kjøpesenterledelse 7,5 X  
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5 X  
ELE 3711 Sociology for Business Students 7,5 X  
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3727 Corporate Environmental Management 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3734 Butikkledelse 7,5 X  
ELE 3736 Real Estate Finance 7,5 X  
ELE 3737 Styre- og utvalgsarbeid 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3739 Co-creation 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
EXC 3603 International Economics 7,5 X  
FIN 3510 Financial Markets 7,5 X  
FIN 3511 Kredittvurdering 7,5 X  
INF 3402 IT i organisasjoner 7,5 X  
INF 3628 Digital virksomhetsutvikling 7,5 X  
JOU 3402 Nyhetsjournalistikk 7,5 X  
JOU 3548 Medieøkonomi og medieutvikling 7,5 X  
JUR 3630 Skatt- og avgiftsrett 7,5 X  
KLS 3630 Movie Industry 7,5 X  
MRK 3400 Kulturforståelse 7,5 X  
MRK 3510 Markedskommunikasjon 7,5 X  
MRK 3544 Politisk økonomi 7,5 X  
MRK 3560 Massepåvirkning 7,5 X  
MRK 3621 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 7,5 X  
ORG 1210 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
PRK 3520 Medier i moderne samfunn 7,5 X  
RLS 3580 Bærekraftig reiseliv 7,5 X  
SHI 3401 The Maritime Industry 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
VHL 3554 Prisstrategi 7,5 X  

Regnskapsutdanning Som et alternativ til valgbare spesialiseringer er det mulig å velge et helt egen regnskapsførerlinje på 3. år. Regnskapsførelinjen tilfredsstiller Finanstilsynets fagkrav. Se egen informasjonsside om dette.

DELTID / BI NETTSTUDIER Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. år 2011/2012 - deltid Første studieår på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X . . .
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X . . .
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X . .
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5 . X . .
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 . . X .
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 . . X .
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5 . . . X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5 . . . X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2. år 2011/2012 - deltid Andre studieår kalles også Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X . . .
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X . . .
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X . .
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X . .
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X .
Valgkurs 1 7,5 . . X  
MET 3592 Økonometri 7,5   X
. Valgkurs 2 7,5 . .   X

. VALGKURS 2. ÅR Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2011, og for vårsemesteret 2012 i desember 2011. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 3510 Markedskommunikasjon 7,5 X  
PRK 3520 Medier i moderne samfunn 7,5 X  
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
MRK 3500 Business to Business; markedsføring og salg 7,5   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler 7,5   X

Autorisasjon som regnskapsfører - overgangsordning Tidligere har utdanningskravet, for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører fra Kredittilsynet, vært 120 studiepoeng. Studenter som før høsten 2006 har startet på kurs som kan innpasses til det tidligere utdanningskravet, kan fullføre etter "gammel" modell frem til og med våren 2012.Ta kontakt med din lokale studieveileder dersom du vil ha mer informasjon om dette.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år 2011/2012 - deltid På deltid er studiet lagt opp over fire semestre. I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i 3. semester (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave i 4. semester, 15 studiepoeng. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

Alternativt kan studentene velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2. sem Vår 3. sem Høst 4. sem Vår
BØK 3632 Finansiell styring 7,5 X  
STR 3600 Strategi 7,5 X  
BØK 3651 Strategisk økonomistyring 7,5   X
ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X
x Valgkurs 3 7,5 X  
x Valgkurs 4 7,5 X  
Bacheloroppgave 15   X

Kontakt ditt studiested for informasjon om hvilke kurs det er mulig å velge i 3. og 4. semester

Regnskapsutdanning Som et alternativ til valgbare spesialiseringer er det mulig å velge et helt egen regnskapsførerlinje på 3. år. Regnskapsførelinjen tilfredsstiller Finanstilsynets fagkrav. Se egen informasjonsside om dette.