Økonomi og administrasjon

Læringsmål for studiet

Kanditatprofil

En bachelorkandidat i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI skal gjennom forretningsforståelse, kritisk tenkning, tverrfaglighet og analytiske ferdigheter kunne løse sammensatte bedriftsøkonomiske problemer. Kandidaten skal også evne å kommunisere godt både muntlig og skriftlig samt mestre dialog og teamsamarbeid.

Vår ambisjon er at en bachelorkandidat i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI raskt skal kunne settes i produktivt arbeid og dermed være den foretrukne bachelorkandidaten hos relevante norske arbeidsgivere.

 

Kunnskapsmål

Kandidaten skal ha tilegnet seg kunnskaper om verdiskapning, beslutningsstøtte, håndtering av usikkerhet, måling av ressursbruk samt kommunikasjon internt i organisasjonen og med eksterne interessegrupper. Kandidaten skal også ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan virksomheten rapporterer sine finansielle prestasjoner i henhold til norske regnskapsregler og om hvordan rettsregler, etiske og kulturelle normer og strategiske valg påvirker verdiskapningen. Gjennom våre tilbud om internship og utveksling får kandidaten også mulighetene til å erverve seg henholdsvis næringslivsrelevant og internasjonal erfaring.

 

Ferdighetsmål

Kandidaten skal kunne strukturere, analysere og løse sammensatte virksomhetsproblemer (både individuelt og i team) ved bruk av systematiske og næringslivsrelevante arbeidsmetoder. Den nære koblingen mellom mange av programmets kjernekurs skal bidra til ferdigheter i helhetlig problemforståelse og problemløsning.

 

Holdningsmål

Kandidaten skal ha utviklet respekt for læring, kunnskap og praktisk erfaring samt ha oppøvet evnen til kritisk refleksjon, for dermed å kunne vurdere faglige, etiske og mellommenneskelige aspekter ved beslutninger.  

Last Modified: 24.01.2018 12:51