Bachelor i økonomi og administrasjon

Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon (3.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. 1. på Diplomøkonomstudiet i økonomi og logistikk er Grunnfag i bedriftsøkonomi eller Grunnfag i markedsøkonomi. 2. år er Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon.

Normalstudieplan Diplomøkonomstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år – heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
BØK 9432 2 vt. Finansiell styring 36 Fv 3t
STR 9634 3 vt. Strategisk ledelse 54 P
BØK 9931 2 vt. Strategisk økonomistyring 36 E 5t
MRK 9833 3 vt. Internasjonal markedsføring 54 C+M
DST* 10 vt. Spesialisering X X

DST* * Spesialiseringer studieåret 2001/2002: Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer.

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
Spesialisering Bedriftsutvikling 10 vt. Spesialisering i Bedriftsutvikling X X
Spesialisering IT-ledelse 10 vt. Spesialisering i IT-ledelse, Internett og forretningsutvikling. X X
Spesialisering Logistikkledelse 10 vt. Spesialisering i Logistikkledelse - Supply Chain Management X X
Spesialisering Menn.ress.forv. 10 vt. Spesialisering i Menneskelig ressursforvaltning X X
Spesialisering Øk.styring,inv.an. 10 vt. Spesialisering i Økonomistyring og investeringsanalyse X X
Spesialisering Prosjektledelse 10 vt. Spesialisering i Prosjektledelse X X
Spesialisering Regnskap,skatt 10 vt. Spesialisering i Økonomistyring - Regnskap, skatt og avgift X X
Spesialisering Markedsføring 10 vt. Spesialisering i Markedsføring X X
Spesialisering Miljøledelse 10 vt. Spesialisering i Miljøledelse X X
Spesialisering Finans 10 vt. Spesialisering i Finans X X

Tilbake