Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (1.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Årsenhet i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i økonomi.

Normalstudieplan for årsenhet i bedriftsøkonomi – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MET 9100 Matematikk for økonomer 6 X
MRK 2414 Markedsføringsledelse 6 X
BØK 2305 Regnskap og bedriftsøkonomi 18 X X
JUR 2400 JUS 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (2.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon utgjør 2. år i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Normalstudieplan for Høyskolekandidatstudiet – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Skriftlig 6 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Muntlig 6 X
SØK 2400 Anvendt mikroøkonomi 6 X

SPÅ*

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English, skriftlig 6 X
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig 6 X
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig 6 X
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig 6 X
SPÅ 2402 Intercultural Communication in English, muntlig 6 X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig 6 X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig 6 X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig 6 X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (3. år) - BI Nettstudier

Normalstudieplan for obligatoriske fag på 3. år til Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon - nettstudier over to semestre.

Studenter må i tillegg velge en spesialisering på 10 vt.

Som vist i dette eksempelet, kan Bachelorprogram i prosjektledelse inngå som en spesialisering.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005 Høst 2005 Vår 2006
BØK 9432 Finansiell styring 6 X
STR 2400 Strategi 6 X
BØK 2431 Strategisk økonomistyring 9 X
MRK 9834 Internasjonal markedsføring 9 X
BIK 6500 + BIK 6501 + BIK 6510 Bachelorprogram i prosjektledelse 30 X X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (3.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
BØK 9432 Finansiell styring 6 X
STR 2400 Strategi 6 X
BØK 2431 Strategisk økonomistyring 9 X
DST* Spesialisering med Diplomoppgave 30 X X
MRK 9833 Internasjonal markedsføring 9 X

DST og DIP* I studieåret 2004/2005 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende diplomoppgave: Spesialiseringene gjennomføres over to semestre og har en ramme på 180 kurstimer.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Menneskelig ressursforvaltning 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring og investeringsanalyse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring - Regnskap, skatt og avgift 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.