Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (1. år) - BI Nettstudier

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha ved nettstudier.

Grunnfag bedriftsøkonomi utgjør 1. år på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
Valgfritt kurs 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
Valgfritt kurs 6 X
BØK 2301 Grunnl. Bedriftsøk.analyse I 12 X
BØK 2303 Grunnl. Bedriftsøk.analyse II 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X
Valgfritt kurs 6 X

Valgfrie kurs

Som det fremgår av normalstudieplanene for BI Nettstudier gjennomføres årsenhet i bedriftsøkonomi over 4 semestre. 42 studiepoeng er obligatoriske kurs og 18 studiepoeng er valgfrie kurs. De 18 studiepoengene velges av den enkelte student. Studentene må minst velge ett av kursene som er merket med * (se oversikt over de valgbare kurs nedenfor).

Mulige valgbare kurs for årsenhet i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, Senter for nettstudier:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MAD 2114 Logistikk* 6 X X
MET 2591 Matematikk for økonomer* 6 X X
ORG 9853 Organisasjonsteori* 6 X X
PRO 9700 Prosjektoppgave 6 X X
BØK 8950 Investering og finansiering* 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X

* Ett av kursene som velges må være merket med stjerne. Studentene på BI Nettstudier deltar i samlinger ved semesterstart og før eksamen, og de studerer på egen hånd ved hjelp av studiemateriell tilrettelagt for fjernundervisning og får i tillegg veiledning via Internett. Det er også mulighet for telefonveiledning, og studentene får veiledning knyttet til oppgaveløsning. Fjernundervisningsstudenter som ønsker det, kan dessuten møte til forelesninger ved Handelshøyskolen BIs Høyskoler. Ta eventuelt kontakt med den aktuelle høyskole for nærmere informasjon.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (1. år) - deltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på deltid, også kalt normert studietid. Årsenhet i bedriftsøkonomi på deltid gjennomføres over fire semestre.

Årsenhet i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

1. Hovedmodell

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007
MET 2591 Matematikk for økonomer 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
BØK 2301 Grunnl. Bedriftsøk.analyse I 12 X
BØK 2303 Grunnl. Bedriftsøk.analyse II 6 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X

2. Alternativ modell Ved endringen av studiemodellen i 1996 ble det vedtatt av årsenhet i bedriftsøkonomi skulle kunne gjennomføres med flere ulike kurs i modellen. 42 studiepoeng er "obligatorisk kurs, de øvrige 18 studiepoengene bestemmes ut fra kurstilbudet til den enkelte høyskole.

Obligatoriske kurs for årsenhet i bedriftsøkonomi - deltid:

Kurskode Studiepoeng Kursnavn
BØK 2301 12 Grunnl. Bedriftsøk.analyse I
BØK 2303 6 Grunnl. Bedriftsøk.analyse II
MET 8006 6 Statistikk
MRK 2514 6 Markedsføring
ORG 9601 6 Organisasjonspsykologi og ledelse
SØK 2484 6 Makroøkonomi

Mulige valgfrie kurs for årsenhet i bedriftsøkonomi – deltid (bestemmes ved den enkelte Høyskole): Totalt 18 studiepoeng.

Kurskode Studiepoeng Kursnavn
JUR 2400 6 Juridiske emner
MAD 2114 6 Logistikk*
MET 2591 6 Matematikk for økonomer*
HIS 9710 6 Markedsøkonomiens utvikling
ORG 9853 6 Organisasjonsteori*
BØK 8950 6 Investering og finansiering*
PRO 9700 6 Prosjektoppgave

* Ett av kursene som velges må være merket med stjerne.

Normalstudieplanen for årsenhet i bedriftsøkonomi på deltid fås ved henvendelse til det studiestedet der studiet ønskes gjennomført.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (1. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Årsenhet i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i økonomi.

Normalstudieplan for årsenhet i bedriftsøkonomi – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MET 2591 Matematikk for økonomer 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
BØK 2305 Regnskap og bedriftsøkonomi 18 X X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (1. år) - modul (Nydalen)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha ved modulstudier (Nydalen).

Årsenhet i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Normalstudieplan for årsenhet i bedriftsøkonomi – modul

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
MET 8006 Statistikk 6 X
MET 2591 Matematikk for økonomer 6 X
MRK 2414 Markedsføringsledelse 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
BØK 2301 Grunnl. Bedriftsøk.analyse I 12 X
BØK 2303 Grunnl. Bedriftsøk.analyse II 6 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (2. år) - BI Nettstudier

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha ved nettstudier, også kalt normert studietid. Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon utgjør 2. år i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Normalstudieplan for Høyskolekandidatstudiet – deltid over fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X
SPÅ * Interkulturell kommunikasjon - Skritflig 6 X
SPÅ * Interkulturell kommunikasjon - Muntlig 6 X
SØK 2400 Anvendt mikroøkonomi 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X

SPÅ*

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English, skriftlig 6 X
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig 6 X
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig 6 X
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig 6 X
SPÅ 2402 Intercultural Communication in English, muntlig 6 X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig 6 X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig 6 X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig 6 X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (2. år) - deltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på deltid, også kalt normert studietid.

Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon utgjør 2. år i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Normalstudieplan for Høyskolekandidatstudiet – kveldsundervisning over fire semestre.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X
SPÅ * Interkulturell kommunikasjon - Skritflig 6 X
SPÅ * Interkulturell kommunikasjon - Muntlig 6 X
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X
SØK 2400 Anvendt mikroøkonomi 6 X

SPÅ*

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English, skriftlig 6 X
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig 6 X
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig 6 X
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig 6 X
SPÅ 2402 Intercultural Communication in English, muntlig 6 X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig 6 X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig 6 X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig 6 X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (2. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon utgjør 2. år i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Normalstudieplan for Høyskolekandidatstudiet – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Skriftlig 6 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Muntlig 6 X
SØK 2400 Anvendt mikroøkonomi 6 X

SPÅ*

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English, skriftlig 6 X
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk, skriftlig 6 X
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk, skriftlig 6 X
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk, skriftlig 6 X
SPÅ 2402 Intercultural Communication in English, muntlig 6 X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk, muntlig 6 X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk, muntlig 6 X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk, muntlig 6 X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (3. år) - BI Nettstudier

Normalstudieplan for obligatoriske fag på 3. år til Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon - nettstudier over to semestre.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 9432 Finansiell styring 6 X
STR 2400 Strategi 6 X
BØK 2431 Strategisk økonomistyring 9 X
MRK 9834 Internasjonal markedsføring 9 X

Studenter må i tillegg velge en spesialisering på 30 studiepoeng.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (3. år) - deltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007
BØK 9432 Finansiell styring 6 X
STR 2400 Strategi 6 X
BØK 2431 Strategisk økonomistyring 9 X
MRK 9833 Internasjonal markedsføring 9 X
DST* Spesialisering 9+6 X X
DIP* Diplomoppgave 15 X

Obligatorisk del gjennomføres normalt først over ett år. Deretter gjennomføres spesialiseringen over ytterligere ett år. De valgbare spesialiseringsretningene er de samme som for heltidsstudiet.

DST og DIP* I studieåret 2005/2006 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende diplomoppgave:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring og investeringsanalyse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring - Regnskap, skatt og avgift 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (3. år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 9432 Finansiell styring 6 X
STR 2400 Strategi 6 X
BØK 2431 Strategisk økonomistyring 9 X
DST* Spesialisering med Diplomoppgave 30 X X
MRK 9833 Internasjonal markedsføring 9 X

DST og DIP* I studieåret 2005/2006 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende diplomoppgave:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring og investeringsanalyse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring - Regnskap, skatt og avgift 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene.