Bachelor i økonomi og administrasjon

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid. Klikk på den studievarianten du ønsker å se studieplanen for.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. år - heltid over to semestre

1. studieår kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i bedriftsøkonomi som 1. studieår:
 • Bachelorstudiet i eiendomsmegling
 • Bachelorstudiet i finans
 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I   12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling    6 X  
MRK 2514 Markedsføring    6 X  
MET 2610 Matematikk for økonomer    6 X X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II    6   X
JUR 2400 Juridiske emner    6   X
MET 8006 Statistikk    6   X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse    6   X
SØK 2484 Makroøkonomi    6   X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2. år - heltid over to semestre 2. studieår kalles også Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 8950 Investering og finansiering    6 X  
BØK 9805 Årsregnskap og skatt    6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori    6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon, skriftlig    6 X
SØK 9354 Mikroøkonomi    6 X  
BØK 2302 Operativ økonomistyring    6   X
MAD 2114 Logistikk    6   X
MET 2360 Metode og dataanalyse    6   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon, muntlig    6 X
SØK 2400 Anvendt mikroøkonomi    6   X
SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English - skriftlig    6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - skriftlig    6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig    6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig    6 X  
SPÅ 2402 Business Communication in English - muntlig    6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig    6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig    6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig    6   X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Autorisasjon som regnskapsfører I dette studiet er det også mulig å gjøre en tilpassing for å få autorisasjon som regnskapsfører. Følgende justeringer gjøres:

Kurs som tas ut:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon, skriftlig    6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon, muntlig    6
MAD 2114 Logistikk    6 X
Kurs som settes inn:
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 9810 Eksternregnskap    6 X  
JUR 9807 Avgiftsrett    6
JUR 9808 Skatterett    6 X

Vi gjør oppmerksom på at Kreditt-tilsynet fra og med studieåret 2006/2007 vil kreve at man har en Bachelorutdanning pluss to års praksis for å kunne få autorisasjon som regnskapfører. Tilpassingen ovenfor er derfor å betrakte som en overgangsordning for studenter som før høsten 2006 allerede har startet på den eksisterende ordningen hvor kravet er 120 studiepoeng.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2431 Strategisk økonomistyring 9 X  
BØK 9432 Finansiell styring  6  X  
STR 2400 Strategi 6 X  
DST/DIP* Valgfri spesialisering 30 X X
MRK 9833 Internasjonal markedsføring 9   X
DST og DIP* I studieåret 2006/2007 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende Bacheloroppgave:
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring og investeringsanalyse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring - Regnskap, skatt og avgift 30 X X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. år - deltid over fire semestre

1. studieår kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i bedriftsøkonomi som 1. studieår:
 • Bachelorstudiet i eiendomsmegling
 • Bachelorstudiet i finans
 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus
1. Hovedmodell
Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2006 2. sem Vår 2007 3. sem Høst 2007 4. sem Vår 2008
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MET 2610 Matematikk for økonomer 6 X X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
OBS! Det er gjort enkelte justeringer i studieplanen sammenlignet med studieåret 2005/2006. Studenter som startet på studiet høsten 2005 får følgende følgende kurs i 3. og 4. semester i studieåret 2006/2007:
Kurskode Kursnavn Studiepoeng 3. sem Høst 2006 4. sem Vår 2007
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I   12 X  
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II    6   X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling    6   X
JUR 2400 Juridiske emner    6   X
2. Alternativ modell

I deltidsstudiene finnes det en mulighet for å gjennomføre årsenhet i bedriftsøkonomi med flere ulike kurs i modellen. 42 studiepoeng er "obligatorisk kurs, de øvrige 18 studiepoengene bestemmes ut fra kurstilbudet til den enkelte høyskole.

Obligatoriske kurs for årsenhet i bedriftsøkonomi - deltid:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I  12
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6
MET 8006 Statistikk 6
MRK 2514 Markedsføring 6
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse  6 
SØK 2484 Makroøkonomi 6
Mulige valgfrie kurs for årsenhet i bedriftsøkonomi – deltid (bestemmes ved den enkelte Høyskole): Totalt 18 studiepoeng.
Kurskode Kursnavn Studiepoeng
JUR 2400 Juridiske emner 6
MAD 2114 Logistikk* 6
MET 2610 Matematikk for økonomer* 6
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6
ORG 9853 Organisasjonsteori*  6 
BØK 8950 Investering og finansiering* 6
PRO 9700 Prosjektoppgave 6
* Ett av kursene som velges må være merket med stjerne.

Normalstudieplanen for årsenhet i bedriftsøkonomi på deltid fås ved henvendelse til det studiestedet der studiet ønskes gjennomført.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2. år - deltid over fire semestre 2. studieår kalles også Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
ORG 9853 Organisasjonsteori    6 X  
SØK 9354 Mikroøkonomi    6 X  
BØK 2302 Operativ økonomistyring    6   X
MAD 2114 Logistikk    6   X
MET 2360 Metode og dataanalyse    6   X
BØK 9805 Årsregnskap og skatt    6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig    6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Muntlig    6   X
BØK 8950 Investering og finansiering    6   X
SØK 2400 Anvendt mikroøkonomi    6   X
SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English - skriftlig    6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - skriftlig    6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig    6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig    6 X  
SPÅ 2402 Business Communication in English - muntlig    6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig    6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig    6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig    6   X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Autorisasjon som regnskapsfører I dette studiet er det også mulig å gjøre en tilpassing for å få autorisasjon som regnskapsfører. Følgende justeringer gjøres:

Kurs som tas ut:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon, skriftlig    6
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon, muntlig    6
MAD 2114 Logistikk    6
Kurs som settes inn:
Kurskode Kursnavn Studiepoeng
BØK 9810 Eksternregnskap    6
JUR 9807 Avgiftsrett    6
JUR 9808 Skatterett    6

Vi gjør oppmerksom på at Kreditt-tilsynet fra og med studieåret 2006/2007 vil kreve at man har en Bachelorutdanning pluss to års praksis for å kunne få autorisasjon som regnskapfører. Tilpassingen ovenfor er derfor å betrakte som en overgangsordning for studenter som før høsten 2006 allerede har startet på den eksisterende ordningen hvor kravet er 120 studiepoeng.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år - deltid over fire semestre 3. år består av to deler, hvorav én er obligatorisk og én er valgfri spesialisering. På deltid gjennomføres obligatorisk del normalt først over ett år. Deretter gjennomføres spesialiseringen over ytterligere ett år. De valgbare spesialiseringsretningene er de samme som for heltidsstudiet.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
BØK 9432 Finansiell styring 6 X  
STR 2400 Strategi 6 X  
BØK 2431 Strategisk økonomistyring 9   X
MRK 9833 Internasjonal markedsføring 9   X
DST/DIP Valgfri spesialisering 30 X X
DST og DIP* I studieåret 2006/2007 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende Bacheloroppgave:
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring og investeringsanalyse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring - Regnskap, skatt og avgift 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. år - modul over to semestre

Dette er en deltidsvariant som er meget arbeidskrevde. Undervisningen legges opp med undervisninge én kveld pr. uke og ca. 10 helgesamlinger. Helgesamlingene varer fra fredag morgen til søndag ettermiddag.

1. studieår kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i bedriftsøkonomi som 1. studieår:
 • Bachelorstudiet i eiendomsmegling
 • Bachelorstudiet i finans
 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X  
MET 8006 Statistikk 6 X  
MRK 2514 Markedsføring 6 X  
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
MET 2610 Matematikk for økonomer 6 X X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12   X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6   X
JUR 2400 Juridiske emner 6   X
SØK 2484 Makroøkonomi 6   X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. år - BI Nettstudier over fire semestre

1. studieår kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i bedriftsøkonomi som 1. studieår:
 • Bachelorstudiet i eiendomsmegling
 • Bachelorstudiet i finans
 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
Valgfritt kurs 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
Valgfritt kurs 6 X
Valgfritt kurs 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X
Valgfrie kurs

Som det fremgår av normalstudieplanene for BI Nettstudier gjennomføres årsenhet i bedriftsøkonomi over 4 semestre. 42 studiepoeng er obligatoriske kurs og 18 studiepoeng er valgfrie kurs. De 18 studiepoengene velges av den enkelte student. Studentene må minst velge ett av kursene som er merket med * (se oversikt over de valgbare kurs nedenfor).

Mulige valgbare kurs for årsenhet i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, Senter for nettstudier:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MAD 2114 Logistikk* 6 X X
MET 2610 Matematikk for økonomer* 6 X X
ORG 9853 Organisasjonsteori* 6 X X
PRO 9700 Prosjektoppgave 6 X X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
BØK 8950 Investering og finansiering* 6 X

* Ett av kursene som velges må være merket med stjerne. Studentene på BI Nettstudier deltar i samlinger ved semesterstart og før eksamen, og de studerer på egen hånd ved hjelp av studiemateriell tilrettelagt for fjernundervisning og får i tillegg veiledning via Internett. Det er også mulighet for telefonveiledning, og studentene får veiledning knyttet til oppgaveløsning. Fjernundervisningsstudenter som ønsker det, kan dessuten møte til forelesninger ved Handelshøyskolen BIs Høyskoler. Ta eventuelt kontakt med den aktuelle høyskole for nærmere informasjon.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2. år - BI Nettstudier over fire semestre Studieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha ved nettstudier, også kalt normert studietid. Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon utgjør 2. år i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
Valgfritt kurs 6 X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
Valgfritt kurs 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Skritflig 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - Muntlig 6 X
SØK 2400 Anvendt mikroøkonomi 6 X
Valgfritt kurs 6 X
Mulige valgbare kurs for årsenhet i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, Senter for nettstudier:
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MAD 2114 Logistikk* 6 X X
MET 2610 Matematikk for økonomer* 6 X X
ORG 9853 Organisasjonsteori* 6 X X
PRO 9700 Prosjektoppgave 6 X X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
BØK 8950 Investering og finansiering* 6 X
SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English - skriftlig    6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - skriftlig    6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig    6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig    6 X  
SPÅ 2402 Business Communication in English - muntlig    6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig    6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig    6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig    6   X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Autorisasjon som regnskapsfører I dette studiet er det også mulig å gjøre en tilpassing for å få autorisasjon som regnskapsfører. Følgende justeringer gjøres:

Kurs som tas ut:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon, skriftlig    6
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon, muntlig    6
MAD 2114 Logistikk    6
Kurs som settes inn:
Kurskode Kursnavn Studiepoeng
BØK 9810 Eksternregnskap    6
JUR 9807 Avgiftsrett    6
JUR 9808 Skatterett    6

Vi gjør oppmerksom på at Kreditt-tilsynet fra og med studieåret 2006/2007 vil kreve at man har en Bachelorutdanning pluss to års praksis for å kunne få autorisasjon som regnskapfører. Tilpassingen ovenfor er derfor å betrakte som en overgangsordning for studenter som før høsten 2006 allerede har startet på den eksisterende ordningen hvor kravet er 120 studiepoeng.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år - BI Nettstudier over fire semestre

3. år består av to deler, hvorav én er obligatorisk og én er valgfri spesialisering. Normalt gjennomføres obligatorisk del først over ett år. Deretter gjennomføres spesialiseringen over ytterligere ett år.

BI Nettstudier har en egen spesialisering i Prosjektledelse som er tilrettelagt for nettstudier. Studentene kan alternativt velge én av spesialiseringene som tilbys til hel- og deltid. Undervisningen i spesialiseringene er lagt opp med undervisning 2-3 hele dager ca. én gang pr. mnd. (Se under heltid eller deltid for å finne de ulike valgmulighetene).

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
BØK 9432 Finansiell styring 6 X
STR 2400 Strategi 6 X
BØK 2431 Strategisk økonomistyring 9 X
MRK 9833 Internasjonal markedsføring 9 X
DST/DIP Valgfri spesialisering 30 X X