Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 revideres bachelorstudiene, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013.

Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2009/2010. Ønsker du å se hv ordan revidert studieplan for 2. og 3. år ser ut i henholdsvis 2010/2011 og 2011/2012 kan du åpne disse nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet På et overordnet nivå skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å bidra bredt i prosesser der virksomheter utnytter og utvikler sine ressurser på en målrettet måte. Studiet skal gi studentene en helhetlig forståelse av virksomheten, dens ytre rammebetingelser og hva som skal til for at virksomheten skal lykkes i usikre, turbulente og konkurranseutsatte omgivelser.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om økonomisk verdiskapning, beslutningsstøtte, styring av atferd og strategiske prosesser, behandling av usikkerhet, måling av ressursbruk og ytelser samt kommunikasjon internt i organisasjonen og i forhold til nasjonale og internasjonale interessegrupper. Studentene skal også lære om hvordan virksomheten rapporterer sine finansielle prestasjoner til eksterne institusjoner i henhold til norske regnskapsregler og om hvordan rettsregler, etiske og kulturelle normer og strategiske valg påvirker verdiskapningen.

Ferdighetsmål

Gjennom behandling av dagsaktuelle problemstillinger og bruk av praksisorienterte arbeidsmetoder, skal studentene med utgangspunkt i teoretisk kunnskap oppnå ferdigheter i å forstå, strukturere, analysere og kommunisere virksomhetsproblemer på bred front, både i forhold til privat og offentlig sektor og i forhold til vare- og tjenesteproduserende næring. Den nære koblingen mellom mange av programmets kjernekurs skal bidra til ferdigheter i helhetlig problemforståelse og problemløsning, som er viktig i forhold til mange funksjoner i arbeidslivet. Uteksaminerte studenter er derfor egnet til stillinger innenfor sin fagfordypning så vel som andre stillinger innenfor økonomi- og ledelsesfunksjonen både i privat og offentlig sektor.

Holdningsmål

Studiet skal fremme respekt for kunnskap og læring og øke studentenes evne til kritisk refleksjon.

HELTID Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. år 2009/2010 - heltid over to semestre, Revidert plan

1. studieår 2009/2010 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2. år 2010/2011 - heltid over to semestre, Revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon 7,5 X  
SØK XXX2 Mikroøkonomi 7,5 X  
. Valgkurs 1 7,5 X  
BØK XXX4 Økonomi og virksomhetsstyring I 7,5   X
MET XXX4 Økonometri 7,5   X
SØK XXX4 Makroøkonomi 7,5   X
. Valgkurs 2 7,5   X

SPÅ* I kurset Interkulturell kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2010.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år 2011/2012 - heltid over to semestre, Revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK XXX7 Finansiell styring 7,5 X  
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
. Valgkurs 3 7,5 X  
. . Valgkurs 4 7,5 X  
BØK XXX8 Økonomi og virksomhetsstyring II 7,5   X
DIP XXX6 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 15   X
ORG XXX7 Ledelses- og organisasjonskommunikasjon 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2. år 2009/2010 - heltid over to semestre

2. studieår kalles også Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - muntlig 6 X
SØK 2700 Anvendt mikroøkonomi 6 X

SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig 6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig 6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig 6   X

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Handelshøyskolen BI har fra studieåret 2008/2009 tilbudt anledning til å ta Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med regnskapsførerutadnning. Utdanningen er i tråd med Kredittilsynets fagkrav, og tilbys ved BI Oslo i samarbeid med BI Nettstudier. Se egen fagplan.

Autorisasjon som regnskapsfører Det er Kredittilsynet som fastsetter hvilke retningslinjer som gjelder for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. Dette kan du lese mer om på følgende nettsteder:

  • Kredittilsynet
  • Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år 2009/2010 - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2431 Strategisk økonomistyring 9 X  
BØK 9432 Finansiell styring  6  X  
STR 2400 Strategi 6 X  
DST/DIP* Valgfri spesialisering 30 X X
MRK 2733 Internasjonal markedsføring 9   X

DST og DIP* I studieåret 2009/2010 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende Bacheloroppgave:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
DST/DIP Anvendt makroøkonomi 30 X X
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Entrepreneurship and Innovation - Berkeley 30 X X
DST/DIP Forsikring 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring og investeringsanalyse 30 X X
DST/DIP Shipping 30 X X

DELTID / BI NETTSTUDIER Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 1. år 2009/2010 - deltid, tidligere og reviderte planer

1. år i økonomi og administrasjon kalles også årsenhet i bedriftsøkonomi.

For studenter som startet på 1. år i økonomi og administrasjon høsten 2008 er følgende studieplan gjeldende:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2008 2. sem Vår 2009 3. sem Høst 2009 4. sem Vår 2010
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
MET 2610 Matematikk for økonomer 6 X X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6 X
MRK 2914 Markedsføring 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Revidert studieplan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2009 2. sem Vår 2010 3. sem Høst 2010 4. sem Vår 2011
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X   . .
HIS 3410 Bedriften 7,5 X   . .
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X . .
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X . .
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 . . X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 . . X  
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5 . .   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5 . .   X

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2. år 2010/2011 - deltid, tidligere og reviderte planer

2. studieår kalles også Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat.

For studenter som startet på 2. år i økonomi og administrasjon høsten 2008 er følgende studieplan gjeldende:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2008 2. sem Vår 2009 3. sem Høst 2009 4. sem Vår 2010
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6 X
SØK 2700 Anvendt mikroøkonomi 6 X

Grunnet revideringen av studieplanene, må studenter som ønsker å starte på deltid i studieåret 2009/2010, kombinere kurs fra tidligere og revidert studieplan. Studenter som ønsker dette bes kontakte BI Nettstudier.

Revidert studieplan blir som følger:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2010 2. sem Vår 2011 3. sem Høst 2011 4. sem Vår 2012
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X   . .
SØK XXX2 Mikroøkonomi 7,5 X   . .
BØK XXX4 Økonomi og virksomhetsstyring (K4) 7,5   X . .
SØK XXX4 Makroøkonomi 7,5   X . .
SPÅ XXX1 Interkulturell kommunikasjon - engelsk 7,5 . . X  
. Valgkurs 1 7,5 . . X  
MET XXX4 Økonometri 7,5 . .   X
. Valgkurs 2 7,5 . .   X

Kursbeskrivelsene for studieåret 2010/2011 vil bli publisert medio juni 2010.

Autorisasjon som regnskapsfører - overgangsordning Tidligere har utdanningskravet, for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører fra Kredittilsynet, vært 120 studiepoeng. Studenter som før høsten 2006 har startet på kurs som kan innpasses til det tidligere utdanningskravet, kan fullføre etter "gammel" modell frem til og med våren 2012.Ta kontakt med din lokale studieveileder dersom du vil ha mer informasjon om dette.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år 2011/2012 - deltid, tidligere og reviderte planer

Studenter som starter høsten 2009 ha følgende studieprogresjon:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2009 2. sem Vår 2010 3. sem Høst 2010 4. sem Vår 2011
BØK 9432 Finansiell styring 6 X  
STR 2400 Strategi 6 X  
BØK 2431 Strategisk økonomistyring 9   X
MRK 2733 Internasjonal markedsføring 9   X
DST/DIP* Valgfri spesialisering 30 X X

3. år består av to deler, hvorav én er obligatorisk og én er valgfri spesialisering. Normalt gjennomføres obligatorisk del først over ett år. Deretter gjennomføres spesialiseringen over ytterligere ett år. Undervisningen i spesialiseringene er lagt opp med undervisning 2-3 hele dager ca. én gang pr. mnd. og studenter både fra heltid og deltid følger samme undervisning.

DST og DIP* I studieåret 2009/2010 kan det velges mellom følgende spesialiseringer med tilhørende Bacheloroppgave:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
DST/DIP Anvendt makroøkonomi 30 X X
DST/DIP Bedriftsutvikling 30 X X
DST/DIP Human Resource Management 30 X X
DST/DIP International Business 30 X X
DST/DIP Logistikkledelse - Supply Chain Management 30 X X
DST/DIP Prosjektledelse 30 X X
DST/DIP Økonomistyring og investeringsanalyse 30 X X
DST/DIP Shipping 30 X X

Mulige valgbare spesialiseringer vil variere mellom de ulike BI høyskolene. BI Nettstudier har en egen spesialisering i Prosjektledelse som er tilrettelagt for nettstudier.

Autorisasjon som regnskapsfører Fra og med studieåret 2008/2009 tilbød Handelshøyskolen BI egen regnskapsførerlinje på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år. Ta kontakt med din lokale studieveileder dersom du vil ha mer informasjon om dette.

Det er Kredittilsynet som fastsetter hvilke retningslinjer som gjelder for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. Dette kan du lese mer om på følgende nettsteder:

  • Kredittilsynet
  • Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Regnskapsutdanningen - Revidert studieplan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2011 2. sem Vår 2012 3. sem Høst 2012 4. sem Vår 2013
STR XXX1 Strategi 7,5 X .
JUR XXXE Rettslære 15 X X .
REV XXX1 Regnskapsorganisasjon og systemer 7,5 X .
BØK XXXA Finansregnskap 15 X X
BØK XXXC Skatt og avgift 15 X X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011.