Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Læringsmål for studiet

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan heltid

2. år - heltid, valgkurs

3. år - heltid, fordypninger

3. år - heltid, valgkurs

Studieplandeltid / nett 

Kanditatprofil

En bachelorkandidat i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI kan gjennom forretningsforståelse, kritisk tenkning, tverrfaglighet og analytiske ferdigheter løse sammensatte bedriftsøkonomiske problemer. Kandidaten evner å kommunisere godt både muntlig og skriftlig og mestrer dialog og samarbeid.

 

Kunnskapsmål

Kandidaten har tilegnet seg kunnskaper om verdiskapning, beslutningsstøtte, håndtering av usikkerhet, måling av ressursbruk samt kommunikasjon internt i organisasjonen og med eksterne interessegrupper. Kandidaten har også tilegnet seg kunnskaper om hvordan virksomheten rapporterer sine finansielle prestasjoner i henhold til norske regnskapsregler og om hvordan rettsregler, etiske og kulturelle normer og strategiske valg påvirker verdiskapningen.

 

Ferdighetsmål

Kandidaten kan strukturere, analysere og løse sammensatte virksomhetsproblemer ved bruk av systematiske og praksisorienterte arbeidsmetoder. Den nære koblingen mellom mange av programmets kjernekurs bidrar til ferdigheter i helhetlig problemforståelse og problemløsning.

 

Holdningsmål

Kandidaten har utviklet respekt for kunnskap og læring og oppøvet evnen til kritisk refleksjon, for dermed å kunne vurdere faglige, etiske og mellommenneskelige aspekter ved beslutninger. 

Last Modified: 20.06.2017 10:34