BMP 2915 Sikkerhetsledelse
BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering
BST 1410 HRM og ledelse
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management
BST 2531 Prosjektledelse
BST 3115 Merkevarestrategi
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg
BST 3210 Digital markedsføring
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB
BØK 1113 Økonomistyring - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3423 Finans - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3430 Innføring i bedriftsøkonomi og finans
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3632 Finansiell styring
BØK 3647 Finansregnskap
DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon
DIG 3420 Kommunikasjon og engasjement - KONTINUASJONSEKSAMEN
DIG 3423 Kommunikasjon og digitalisering
DIG 3500 Kommunikasjon i sanntid
DIG 3600 Design av interaktive apper
ELE 3637 Internship
ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet
ELE 3707 Sosiale medier og nettverk
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3776 Matematisk analyse
ELE 3782 Samfunnsøkonomi II
ELE 3784 Mikroøkonomisk analyse - institusjoner, forhandlinger og kontrakter
ELE 3785 Konkurranseøkonomi og konkurranseloven
ELE 3786 Rettsøkonomi
ELE 3903 Prisbeslutninger
ELE 3920 Blokkjedeteknologi og bedrifters verdiskapning
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling
EMS 3521 Eiendomsjus I
EMS 3525 Eiendomsmegling I
EMS 3630 Verdiskapende rådgivning
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap
ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter
ENT 3504 Entreprenøren som leder
FIN 3400 Digitale verktøy og finansiell analyse
FIN 3521 Finansiering av bedrifter
FORK 1007 Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi
FORK 1008 Forkurs i grunnleggende bokføring og finansregnskap
GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 6209 Jus for revisorer
GRA 6218 Selskapsrett
GRA 6219 Revisjon, teori og metode
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6226 Finansiell rapportering, basis
GRA 6229 Etikk, bærekraft og ansvarlighet for revisorer
GRA 6230 Internrevisjon
GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi
GRA 6282 Regnskap, skatt og avgift
GRA 6290 Finansiering, pant og garantier
HIS 3410 Bedriften - KONTINUASJONSEKSAMEN
JUR 3400 Juridisk metode
JUR 3405 Rett, bedrift og samfunn
JUR 3410 Innføring i kontraktsrett
JUR 3420 Forretningsjus
JUR 3480 Juridisk metode og EØS-rett
JUR 3516 Juridisk metode og kontraktsrett
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere
KLS 3400 Ledelse av kunst og kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3501 Digitalisering i kreativ næring
KLS 3561 Art and Design Industries
MAD 1214 Logistikk - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 5206 Ledelse av læring og endring I
MET 1180 Matematikk for siviløkonomer
MET 1333 Økonometri
MET 2123 Metode og innsikt
MET 2910 Matematikk for økonomer
MET 3460 Vitenskapelig tenkning
MRK 3414 Markedsføringsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3464 Branding
MRK 3480 Forbrukeratferd - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3512 Bærekraftig markedsføring
MRK 3521 Distribusjon
MRK 3633 Service og innovasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3634 Innovasjon
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
ORG 3403 Organisasjonsatferd og ledelse
ORG 3410 Stress, motivasjon og selvledelse
ORG 3510 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
ORG 3530 Problemløsning, beslutninger og kreativitet
ORG 3600 Organisasjonsteori
SPÅ 2901 Business Communication - Culture and Ethics - KONTINUASJONSEKSAMEN
SPÅ 2902 Business Communication - Negotiations and Presentations - KONTINUASJONSEKSAMEN
STR 1301 Strategi I
STR 3605 Strategi
SØK 1101 Mikroøkonomi I - KONTINUASJONSEKSAMEN
SØK 1201 Makroøkonomi I
SØK 1344 Mikroøkonomi II
SØK 3420 Samfunnsøkonomi I
SØK 3442 Samfunnsøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN
SØK 3520 Mikroøkonomi
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.