Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ENT 3504 Forretningsutvikling II

ENT 3504 Forretningsutvikling II

Kurskode: 
ENT 3504
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jørgen Veisdal
Emnenavn på engelsk: 
Business Development II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praksisnært kurs hvor studentene arbeider med å videreutvikle egne forretningsideer gjennom strategisk planlegging og arbeid med egen bedrift. Gjennom gruppearbeid skal studentene utarbeide strategier som beskriver hvordan bedriften planlegger å oppnå et bærekraftig konkurransefortrinn i fremtiden.

Det forventes deltagelse i forelesninger og arbeid utover forelesningene.

Kunnskapsmål
 • Innblikk i mer avanserte teorier og modeller om entreprenørers tankesett
 • Innblikk i teorier og modeller om ressurser og varige konkurransefortrinn
Ferdighetsmål
 • Kunne lede og veilede et team mot bestemte mål
 • Kunne samarbeide og motivere andre gjennom gruppebasert arbeid
 • Være i stand til å identifisere og evaluere kritiske ressurser og konkurransefortrinnet til en forretningsidé
 • Være i stand til å foreslå og argumentere for mulige kilder til konkurransefortrinn for en forretningsidé 
 • Være i stand til å fremstille en forretningsplan som oppsummerer funn basert på primær- og sekundærdata
Generell kompetanse

Studentene vil gjennom deltagelse i kurset, som bygger på ENT 3501 Forretningsutvikling I, opparbeide seg reell erfaring med gruppebasert arbeid og den øvrige prosessen ved det å starte en bedrift. Dernest vil studentene utfordres om levedyktigheten til forretningideen de arbeider med, inkludert hvordan de planlegger å oppnå et varig konkurransefortrinn. Som en konsekvens av å arbeide i grupper vil studentene få innblikk i kompleksiteten i ledelse, motivasjon og arbeid i grupper mot et felles mål.

Kursets innhold
 1. Introduksjon
 2. Kommersialisering av forretningsideer
 3. Evaluering av markedspotensial
 4. Konkurransefortrinn
 5. Immaterielle rettigheter (IPR)
 6. Kilder til konkurransefortrinn
 7. Finansiering
 8. Exit
 9. Forretningsplan
 10. Pitching
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen i klasserom består av forelesninger og arbeidsøkter. Mellom hver forelesning forventes det at studentene organiserer eget arbeid med eksamensoppgaven gruppevis.

Det legges vekt på oppmøte og deltagelse i undervisningen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det anbefales at kursene 'ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap' og 'ENT 3501 Forretningsutvikling I' eller tilsvarende er gjennomført før oppstart i kurset.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk21Kurset har 2 arbeidskrav, og 1 arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. 1) Muntlig presentasjon av forretningsidé for et publikum 2) Muntlig presentasjon av forretningsidé tatt opp på video og lastet opp til kursrommet på It's Learning
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Kurset har 2 arbeidskrav, og 1 arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. 1) Muntlig presentasjon av forretningsidé for et publikum 2) Muntlig presentasjon av forretningsidé tatt opp på video og lastet opp til kursrommet på It's Learning
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
0
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Undervisningen består av fellessamling, workshops, gruppesamling.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
155 Time(r)
Arbeid med bedriften, selvstudium samt forberedelse og gjennomføring av eksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.