ENT 3504 Entreprenøren som leder

ENT 3504 Entreprenøren som leder

Kurskode: 
ENT 3504
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jørgen Veisdal
Kursnavn på engelsk: 
Leadership Skills for Entrepreneurs
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praksisnært kurs hvor studentene arbeider med å videreutvikle egne forretningsideer gjennom strategisk planlegging og arbeid med egen bedrift. Gjennom gruppearbeid skal studentene utarbeide strategier som beskriver hvordan bedriften planlegger å oppnå et bærekraftig konkurransefortrinn i fremtiden.

Det forventes deltagelse i forelesninger og arbeid utover forelesningene.

Kunnskapsmål
 • Innblikk i mer avanserte teorier og modeller om entreprenørers tankesett
 • Innblikk i teorier og modeller om ressurser og varige konkurransefortrinn
Ferdighetsmål
 • Kunne lede og veilede et team mot bestemte mål
 • Kunne samarbeide og motivere andre gjennom gruppebasert arbeid
 • Være i stand til å identifisere og evaluere kritiske ressurser og konkurransefortrinnet til en forretningsidé
 • Være i stand til å foreslå og argumentere for mulige kilder til konkurransefortrinn for en forretningsidé 
 • Være i stand til å fremstille en forretningsplan som oppsummerer funn basert på primær- og sekundærdata
Generell kompetanse

Studentene vil gjennom deltagelse i kurset, som bygger på ENT 3501, opparbeide seg reell erfaring med gruppebasert arbeid og den øvrige prosessen ved det å starte en bedrift. Dernest vil studentene utfordres om levedyktigheten til forretningsideen de arbeider med, inkludert hvordan de planlegger å oppnå et varig konkurransefortrinn. Som en konsekvens av å arbeide i grupper vil studentene få innblikk i kompleksiteten i ledelse, motivasjon og arbeid i grupper mot et felles mål.

Kursets innhold
 1. Introduksjon
 2. Kommersialisering av forretningsideer
 3. Evaluering av markedspotensial
 4. Konkurransefortrinn
 5. Immaterielle rettigheter (IPR)
 6. Kilder til konkurransefortrinn
 7. Finansiering
 8. Exit
 9. Forretningsplan
 10. Pitching
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen i klasserom består av forelesninger og arbeidsøkter. Mellom hver forelesning forventes det at studentene organiserer eget arbeid med eksamensoppgaven gruppevis.

Det legges vekt på oppmøte og deltagelse i undervisningen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fra og med høsten 2023 har kurset endret evalueringsform.

Kontinuasjonseksamen tilbys i de tidligere eksamenskodene ENT 35041 og ENT 35042 høsten 2023 og siste gang våren 2024.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det anbefales at kursene 'ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap' og 'ENT 3501 Oppstart av Bedrift' eller tilsvarende er gjennomført før oppstart i kurset.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk21Kurset har 2 arbeidskrav, og 1 arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. 1) Muntlig presentasjon av forretningsidé for et publikum 2) Muntlig presentasjon av forretningsidé tatt opp på video og lastet opp til kursrommet på It's Learning
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Kurset har 2 arbeidskrav, og 1 arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. 1) Muntlig presentasjon av forretningsidé for et publikum 2) Muntlig presentasjon av forretningsidé tatt opp på video og lastet opp til kursrommet på It's Learning
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT 35043
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT 35044
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Undervisningen består av fellessamling, workshops, gruppesamling.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
155 Time(r)
Arbeid med bedriften, selvstudium samt forberedelse og gjennomføring av eksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.