SLM 3004 Organisere for digital innovasjon

SLM 3004 Organisere for digital innovasjon

Kurskode: 
SLM 3004
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Kursnavn på engelsk: 
Organizing for digital innovation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset «Organisere for digital innovasjon», skal vi se på nærmere på hvordan kjente metoder for digital innovasjon (for eksempel design thinking, lean startup og smidig utvikling) påvirker prinsipper for organisering.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal du:

  • Ha kjennskap til prinsippene for "smart og smidig" organisering (aktørorientert organisering)
  • Ha kjennskap til ulike eksempler/case for aktørorienterte organisasjoner
  • Ha kjennskap til ulike styringsmodeller for digitale endringer
Ferdighetsmål
  • Kunne å være en aktiv deltaker i arbeid med digital innovasjon
  • Kunne lede medarbeidere i en aktørorientert organisering

 

Generell kompetanse

Kunne være god bidragsyter som medlem i et tverrfaglig team som jobber med problemløsning.

Kursets innhold
  • Organisere for digital innovasjon
  • Aktørorienterte organisering
  • Strukturer for aktørorientert organisering
  • Ditt ansvar som teammedlem

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset går over tre uker og gjennomføres med ukentlige nettforelesninger i kombinasjon med eget arbeid med kursmateriell og andre nettbaserte ressurser samt øvings- og refleksjonsoppgaver.

Litteraturlisten for kurset BIK 3053 Digitalt ledelse og strategi, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien Digital ledelse og strategi, som består av de tre kursene SLM 3004 Organisere for digital innovasjon, SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet og SLM 3006 Digital strategi. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen BIK 3053 Digital ledelse og strategi, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
9 Time(r)
Online
Forberedelse til undervisning
10 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
35 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
54

Text for 0 credits