SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet

SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet

Kurskode: 
SLM 3005
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Helene Loe Colman
Kursnavn på engelsk: 
Digitialization and Change Capasity
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset, «Digitalisering og endringskapasitet», skal vi se på nærmere på hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene;

  • Ha utviklet forskningsbasert kunnskap om endringsprosesser og endringsledelse
  • Ha fått innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringer
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

  • Analysere endringsutfordringer og planlegge endringsprosesser for å møte disse utfordringene
  • Analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en kritisk og reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser

Kursets innhold
  • Endringskontekst: organisasjon og omgivelser
  • Endringsledelse: ledelse og involvering
  • Endringskapasitet: håndtering av overlappende, kontinuerlige endringer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset går over tre uker og gjennomføres med ukentlige nettforelesninger i kombinasjon med eget arbeid med kursmateriell og andre nettbaserte ressurser samt øvings- og refleksjonsoppgaver.

Litteraturlisten for kurset BIK 3053 Digitalt ledelse og strategi, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien Digital ledelse og strategi, som består av de tre kursene SLM 3004 Organisere for digital innovasjon, SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet og SLM 3006 Digital strategi. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen BIK 3053 Digital ledelse og strategi, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
9 Time(r)
Online
Forberedelse til undervisning
10 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
35 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
54

Text for 0 credits