LUS 1015 Sensorikk og pakningsdesign

LUS 1015 Sensorikk og pakningsdesign

Kurskode: 
LUS 1015
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Lars Olsen
Kursnavn på engelsk: 
Multisensory Packaging
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Leveranser uten studiepoeng
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er en del av DLF programmet skreddersydd for ansatte hos DLFs medlemsbedrifter. Målet med dette kurset er at deltakerne skal lykkes med å styrke merkevarenes posisjon i handel og bidra til at de bedriftene man er ansatt i evner til å skape kategorivekst med lønnsom utvikling gjennom sine merkevarer. Målgruppen for programmet er primært KAM og medarbeidere innen salg og kategoriledelse, og sekundært medarbeidere innen marked, logistikk, produktledelse og kommunikasjon.

Dette er et fordypningskurs i DLF programmet. Fokuset i kurset er sensorikk og pakningsdesign der deltakerne skal få  grunnleggende innsikt i hvordan emballasje og pakningsdesign kan fungere som et markedsføringsverktøy og påvirke forbrukernes sanser i kjøpsøyeblikket.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha oppdatert kunnskap om hva sensorisk pakningsdesign handler om
 • Kjenne til hvordan sansene – lyd, duft, taktil, størrelser, farger etc. – kan påvirkes gjennom emballasje
 • Forstå hvordan flersensorisk emballasje påvirker forventninger og erfaringer med produkter
 • Kjenne til hvordan teknologi påvirker muligheter for flersensorisk pakningsdesign
 • Kjenne til hvordan emballasje kan påvirke i ulike steg av kundereisen for merkevarer
 • Ha kunnskap om bærekraftig pakningsdesign
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal deltagerne:

 • Kunne anvende teorier og rammeverk for å ta bedre designbeslutninger av emballasje i egen virksomhet
 • Være i stand til å utvikle tydelige emballasjestrategier i egne produktkategorier og merkevarer
 • Være i stand til å bruke rammeverk og prototyping for utvikling av flersensorisk pakningsdesign
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal deltagerne kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen emballasje og pakningsdesign.  Deltakerne skal også ha forståelse for og vise vilje til å ta konsekvensene av hvordan emballasje påvirker forbrukere og oppfatninger av merkevarer.

Kursets innhold

Temaer i kurset:

 • Introduksjon til flersensorisk merkevarebygging, emballasje og pakningsdesign
 • Interaksjon mellom forbruker og emballasje
 • Kundereisen og rollen til emballasje
 • Designe emballasje som engasjerer sansene: kunnskap og retningslinjer
 • Nøkkelkunnskap fra forskning og praksis om visuell, lydmessig, taktil, smakfull og duftende emballasje
 • Rammeverk for vurdering og design av emballasje
 • Design av flersensorisk emballasje – praktisk gruppeoppgave
 • Flersensorisk emballasjedesign i lys av ny teknologi
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, case-diskusjoner og praktiske gruppeoppgaver med plenumsdiskusjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Ingen forkunnskaper.

Forkunnskapskrav

No required prerequisite knowledge.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
18 Time(r)
2 dager av 9 timer
Sum arbeidsinnsats: 
18

Text for 0 credits