SLM 4001 Bærekraftstrategi og forretningsutvikling

SLM 4001 Bærekraftstrategi og forretningsutvikling

Kurskode: 
SLM 4001
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Emnenavn på engelsk: 
Sustainability Strategy and Business Development
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I en tid der virksomheter risikerer å tape kontrakter og miste kunder hvis de ikke driver bærekraftig, blir det avgjørende å ta riktige strategiske valg og snu utfordringer til muligheter for vekst og lønnsomhet. I dette kurset lærer du om hvordan kravet til grønn omstilling påvirker forretningsmodeller og forretningsmuligheter og hvorfor bærekraft må innlemmes i strategiske målsetninger og operative tiltak for å skape lønnsomhet og konkurransefortrinn.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene;

  • ha kunnskap om de menneskelige, teknologiske og organisatoriske betingelsene for bærekraftig omstilling
  • forstå sammenhengen mellom sirkulære forretningsmodeller og den helhetlige tilnærmingen i bærekraftig utvikling
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

  • bidra i arbeidet for bærekraftig omstilling i egen organisasjon
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

  • kunne reflektere over virksomhetens miljømessige og etiske konsekvenser for samfunnet og foreta etiske vurderinger, basert på praktiske forretningsmessige problemstillinger
Kursets innhold
  • Globale utfordringer; et miljømessig, sosialt og økonomisk problem
  • FNs bærekraftsmål/ESG; miljø og økonomi og sosial bærekraft
  • Forretningsmodellinnovasjon og Bærekraftstrategi
  • Bærekraftige verdikjeder; risiko-, interessent- og vesentlighet

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2950 Omstilling for bærekraft  finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Omstilling for bærekraft, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraftstrategi og forretningsutvikling, SLM 4002 Digitalisering for bærekraft, og Bærekraft og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Omstilling for bærekraft, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits