BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk
BIK 2902 Logistikk og Markedsføring
BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BIK 2914 Coaching og selvledelse
BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse
BIK 2930 Arbeidsrett I
BIK 2940 Styrekompetanse
BIK 2941 Digital forretningsforståelse
BIK 2942 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar
BIK 2944 Offentlige anskaffelser - innovasjon og bærekraft
BIK 2945 Ledelse i teori og praksis
BIK 2947 Digital krisekommunikasjon
BIK 2948 Design Thinking for nyskaping
BIK 2949 Den digitale endringsagenten
BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn
BIK 2951 Strategi i praksis
BIK 3000 Personvern og GDPR
BIK 6510 Prosjektledelse 3
BIK 6600 Prosjektledelse 1
BIK 6601 Prosjektledelse 2
BIN 3080 Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager - KONTINUASJONSEKSAMEN
BMP 2303 Human Resource Management
BMP 2315 Prosjektledelse
BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse
BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse
BMP 2700 Prestasjonsledelse
BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten
BMP 2903 Produksjonsledelse for kultur og underholdningsbransjen
BMP 2915 Sikkerhetsledelse
BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering
BST 1410 Human Resource Management
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management
BST 2531 Prosjektledelse
BST 3010 Innovasjonsledelse
BST 3115 Merkevarestrategi
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg
BST 3210 Digital markedsføring
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB
BØK 1113 Økonomistyring
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3632 Finansiell styring
BØK 3647 Finansregnskap
DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon
DIG 3420 Kommunikasjon og engasjement
ELE 3637 Internship
ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet
ELE 3707 Sosiale medier
ELE 3709 Project Management
ELE 3714 Personalledelse
ELE 3715 Logistics and Marketing Channels
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3761 Avgiftsrett
ELE 3766 Social Networks and Communities
ELE 3770 Kredittvurdering
ELE 3776 Matematisk analyse
ELE 3778 Politisk kommunikasjon
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling
EMS 3521 Eiendomsjus I
EMS 3525 Eiendomsmegling I
EMS 3630 Verdiskapende rådgivning
EMS 3642 Jus for eiendomsmeglere III - KONTINUASJONSEKSAMEN
EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandler
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap
ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter
ENT 3504 Oppstart av bedrift II
ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap
FAK 2326 Underwriting
FAK 2602 Risk Management
FAK 2616 Privat tjenestepensjon
FAK 2617 Personforsikring - kontinuasjonseksamen
FAK 2624 Brann- og kombinert forsikring privat - kontinuasjonseksamen
FAK 2625 Motorvognforsikring - kontinuasjonseksamen
FAK 2626 Skadeoppgjør motorvognforsikring del A - kontinuasjonseksamen
FAK 2627 Skadeoppgjør motorvognforsikring del B - kontinuasjonseksamen
FAK 2633 Skadeoppgjør brann- og kombinert forsikring - kontinuasjonseksamen
FAK 2805 Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen
FIN 3400 Big Data
FIN 3521 Finansiering av bedrifter
FORK 0301 Kurs i studiestrategier - smarte måter å studere på
GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 6209 Jus for revisorer
GRA 6214 Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett - KONTINUASJONSEKSAMEN
GRA 6218 Selskapsrett
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6223 Valuation and Fair Value Accounting
GRA 6230 Internrevisjon
GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi
GRA 6282 Regnskap, skatt og avgift
GRA 6283 Selskapsrett og finans
GRA 7050 Panterett, konkurs og restrukturering
HIS 3410 Bedriften
JUR 3420 Forretningsjus
JUR 3516 Jus I
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere
KLS 3400 Introduksjon til kunst og kreativ næring
KLS 3401 Live-bransjene
KLS 3552 Finansiering av kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3630 Film, TV og digitale medier
MAN 2215/2216/2227/2228 Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2912-2913 Selskaps- og næringsbeskatning
MAN 5000 Finansiell strategi
MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere
MAN 5006 Endringsledelse
MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv
MAN 5015 Governance; Risikostyring, compliance og internrevisjon
MAN 5021 Ledelse; makt og mening
MAN 5024 Nyskaping og kommersialisering
MAN 5027 Prosjektledelse
MAN 5039 Påvirkning og makt i lederrollen
MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse
MAN 5045 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon
MAN 5051 Strategisk ledelse
MAN 5054 Prestasjoner i organisasjoner
MAN 5057 Digital kommunikasjonsledelse
MAN 5060 Identitet og merkevarebygging
MAN 5066 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft
MAN 5103 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 5106 Consulting
MAN 5109 Human Resource Management
MAN 5112 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon
MAN 5118 Helseledelse
MAN 5121 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering
MAN 5124 Crisis Management and Logistics
MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole
MAN 5131 Jus for skoleledere
MAN 5132 Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren
MAN 5133 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolen
MAN 5157 Tilstedeværende ledelse - i en digital tid
MAN 5160 Markedsorientert forretningsstrategi
MAN 5163 Corporate Business Analytics
MET 1180 Matematikk for siviløkonomer
MET 1333 Økonometri
MET 2123 Metode og markedsinnsikt
MET 2910 Matematikk for økonomer
MRK 3414 Markedsføringsledelse
MRK 3433 Markedskommunikasjon
MRK 3511 Innovative pris og produktutviklingsstrategier
MRK 3633 Service og innovasjon
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM
ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse
ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse
ORG 3410 Motivasjon og stress
PRK 3400 Tekst og kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
PRK 3413 Kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
PRK 3506 PR - teorier og strategier - KONTINUASJONSEKSAMEN
PRK 3508 Påvirkning og overtalelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
PRK 3514 Integrert markedskommunikasjon
PRK 3661 Tekstforfatterkurs
REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor
REV 3614 Skatterett
REV 3617 Revisjon
REV 3625 Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS)
REV 3677 Rettslære for revisorer
STR 1301 Strategi I
STR 3605 Strategi
SØK 1201 Makroøkonomi I
SØK 1344 Mikroøkonomi II
SØK 3442 Samfunnsøkonomi
SØK 3520 Mikroøkonomi
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer
VHL 3404 Introduksjon til Retail Management
VHL 3550 Senterledelse
VHL 3559 Økonomistyring og lean i varehandelen
VHL 3682 Kundemøte

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.