GRA 6223 Valuation and Fair Value Accounting

GRA 6223 Valuation and Fair Value Accounting

Kurskode: 
GRA 6223
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Program of study: 
Master i regnskap og revisjon
Kursansvarlig: 
Ignacio Garcia de Olalla Lopez
Erlend Kvaal
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

This course description is available in English only. Please see the English course description.

Kunnskapsmål

-

Ferdighetsmål

-

Generell kompetanse

-

Kursets innhold

-

Undervisnings- og læringsaktiviteter

-

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62231
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
30Nei 1 Uke(r)Gruppe (1 - 3)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62232
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
70Ja3 Time(r)
  • IFRS Standards (Red Book) Part A
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet: 1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode: GRA 62231
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:70
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • IFRS Standards (Red Book) Part A
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA62232
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer