BIK 6510 Prosjektledelse 3

BIK 6510 Prosjektledelse 3

Kurskode: 
BIK 6510
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Project Management 3
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bachelorprogram i prosjektledelse består av tre selvstendige spesialkurs, der hvert kurs bygger på hverandre. Det forutsettes at deltakerne følger kursprogresjonen i Bachelor Programmet. (PL 1 før PL 2, PL 1 og 2 før PL 3). Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng Bachelor Program / valgfri spesialisering i Bachelor of Management studiet.

I tillegg til gjennomføring ved BI Høyskolene, tilbys også gjennomføring ved BI Nettstudier.

Følgende kurs inngår i programmet:

 • BIK 6600 Prosjektledelse 1 ( PL 1): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6601 Prosjektledelse 2 ( PL 2): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6510 Prosjektledelse 3 ( PL 3): 15 studiepoeng
Kunnskapsmål

Kurset bygger på BIK 6600 Prosjektledelse 1og BIK 6601 Prosjektledelse 2. Den obligatoriske litteraturen fra disse kursene har fremdeles relevans.

I BIK 6510 Prosjektledelse 3 legges det vekt på å skape en forståelse for hvilken rolle prosjekter kan spille i utviklingen av en bedrift eller offentlig virksomhet. Man får innsikt i hvordan man leder en portefølje av prosjekter og et enkelt prosjekt. Stor vekt blir lagt på økonomisk analyse av prosjekter. Usikkerhet knyttet til det enkelte prosjekt og hele porteføljen blir drøftet.

Læringsmålene for BIK 6600 Prosjektledelse 1 og BIK 6601 Prosjektledelse 2 har gyldighet også for BIK 6510 Prosjektledelse 3. I tillegg kommer følgende læringsmål:

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha grunnleggende kunnskaper om økonomisk analyse av et prosjekt
 • ha grunnleggende kunnskaper om usikkerhet knyttet til et prosjekt og til en prosjektportefølje
 • ha grunnleggende kunnskaper om ledelse av et prosjekt og en prosjektportefølje
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:

 • kunne gjennomføre en økonomisk analyse for et prosjekt
 • kunne gjennomføre en usikkerhetsanalyse for et prosjekt
 • kunne analysere fagstoff og trekke egne slutninger
 • kunne anvende de prosjektfaglige kunnskapene på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kunne anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kunne søke, behandle og vurdere informasjon om prosjektledelse kritisk og etisk
Generell kompetanse

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:

 • ha forståelse for hvilken rolle prosjekter kan spille i utviklingen av en bedrift eller offentlig virksomhet og i samfunnet.
Kursets innhold
 • Oversikt over prosjektfaget
 • Usikkerhetsstyring
 • Prosjektstyring
 • Kontrakter i prosjektarbeidet
 • Læring
 • Prosjektanalyse (prosjektforslag, grovvurdering, kontantstrøm, lønnsomhet, kapitalkostnad, risikoanalyse, budsjettering)
 • Arbeid med prosjektoppgaven
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Gjennomføringen skjer ved en kombinasjon av forelesninger, itslearning og veiledning i prosjektoppgaven

 

I BIK 6510 er det aktuelt å demonstrere dataverktøy som blir brukt ved prosjektarbeid.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen bachelorprogrammet (BIK 6600-6601-6510). Det forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av prosjektoppgave på 25 sider. Gjennom prosjektoppgaven skal studentene få en tilknytning til ett eller flere prosjekt med hovedvekt på et tema eller problemområde som skal analyseres. Det skal følge studentene igjennom hele kurset. Det vil bli gitt veiledning underveis.
Eksamenskode: 
BIK 65102
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.