GRA 6283 Selskapsrett og finans

GRA 6283 Selskapsrett og finans

Kurskode: 
GRA 6283
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Tore Bråthen
Øyvind Norli
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

This course integrates corporate law and corporate finance. A corporation is a separate legal entity and can be viewed as a vehicle for making-, organizing-, and funding investment decision. The course gives an advanced treatment on Norwegian corporate law, which is completely harmonized with EU-law, with an emphasis on the regulation of the companies’ capital. In a limited liability corporation, shareholders have delegated investment decisions to the board of directors and an administration (the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, etc.).  The course will establish a framework for how an administration ought to make investment decisions on behalf of shareholders.

Norwegian Company Law is completely harmonized with EU Company law.

Kunnskapsmål

The students will acquire knowledge on:

 • the regulation of the companies’ capital
 • the importance of cash flow
 • the difference between systematic and unsystematic risk
 • the effect of diversification on risk and return
 • the Capital Asset Pricing Model
 • how market forces influences the cost of capital
 • principles of investment decisions
 • the link between Net Present Value and corporate value
 • the effect of leverage on expected return
 • the Weighted Average Cost of Capital
 • Corporate Social Responsibility (CSR) and the tradeoff between CSR and the principle of duty to make profit
Ferdighetsmål

The students will know how to:

 • operate within the legal framework of the regulation of the companies’ capital
 • do capital budgeting
 • compute the cost of capital
 • perform project decisions
 • do simple corporate valuations
Generell kompetanse

The students should be able to understand the regulation of the companies’ capital and discuss whether the theoretical frameworks for decision making presented in this course is invalidated when applied in a real world setting.

Kursets innhold

In this course description we are using the terms “The Limited Liability Companies Act” and “The Public Limited Liability Companies Act” to refer to “Lov om aksjeselskaper (aksjeloven, asl.)” and “Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven, asal.)”, respectively. Collectively we are referring to aksjeloven and allmennaksjeloven as “The Limited Liability Companies Acts”.

Corporate Law

1. The principle of duty to make profit in the Limited Liability Companies Acts, emphasizing the tradeoff between Corporate Social Responsibility (CSR) and the principle of duty to make profit.

2. Equity

Share capital/equity
The Limited Liability Companies Acts § 3-4 og § 3-5
The Limited Liability Companies Acts § 3-6
Overview of the regulations that aims to protect the companies’ capital

3. Holding companies and intra group transactions

The definition of a holding company in the Limited Liability Corporation Acts, ref. The Limited Liability Companies Acts § 1-3
Intra-group transactions, ref. The Limited Liability Companies Acts § 3-9
The Limited Liability Companies Acts § 8-7, § 8-8, § 8-9 og § 8-11
ref. The Limited Liability Companies Acts § 6-28 og § 5-21 and the articles of association

4. Minority squeeze outs and valuation of minority interests

5. Cash dividends

6. Shareholder Loan Agreements

7. Stock repurchases

8. Writing down the book value of common equity

9. Company dissolution

10. Important considerations when choosing organizational form

 

Corporate Finance

 1. Value and Capital Budgeting
  1. Discounted Cash Flow Valuation
  2. Net Present Value
  3. Making Investment Decisions
 2. Risk and Return
  1. Returns
  2. Measuring risk
  3. The Capital Asset Pricing Model
  4. Risk and Cost of Capital
 3. Capital Structure
  1. Introduction to Long Term Financing
  2. Capital Structure and Corporate Value
  3. Limits to the Use of Debt
 4. Corporate Valuation
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Students will learn through regular lectures, case discussions and write-ups. The course lends itself to bringing up relevant topics discussed in the regular press.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62831
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
50Nei 1 Uke(r)Gruppe ( 2 - 3)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62832
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
50Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:50
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-3)
Hjelpemidler:
Varighet: 1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA 62831
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:50
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: GRA 62832
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Forberedelse til undervisning
22 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
180 Time(r)
Undervisning på Campus
72 Time(r)
Innlevering(er)
43 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
320

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 12 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 320 timer.