VHL 3682 Kundemøte

VHL 3682 Kundemøte

Kurskode: 
VHL 3682
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Program of study: 
Bachelor i Retail Management
Kursansvarlig: 
Roy Willy Elvegård
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Målet med kurset er å gi studentene kompetanse om hvordan optimale salgsprosesser i fysisk butikk og den digital butikk kan gjennomføres. I læringsprosessen vil det vektlegges at møtet med kunden kan være en kombinasjon av fysisk- og digitalt møte. Og hvordan en kan tilpasse seg et marked i stadig endring for å utvikle en bærekraftig virksomhet.

Kunnskapsmål

 Etter kurset skal studentene kunne:

 • Hvordan avdekke kundens behov i den digitale og den fysisk butikk
 • Hva er kundens motiv ved valg av digital- eller fysisk butikk.
 • Hvilken faktorer optimerer den digitale selger.
 • Hva er en tilpasset forretningskonversasjon
 • Hvilken rolle skal butikkselger ha fokus på
 • Hva skal et opplæringsprogram for butikkselgere inneholde
Ferdighetsmål

Studenten skal etter kurset kunne: 

 • Gjennomføre kundesamtaler som fører til tilfredse kunder.
 • Iverksette strategiske endringer for den digitale selger.
 • Sette opp en trenings – og utviklingsplan for seg selv og kollegaer til forbedring av kundemøtet i butikk og på nett.
 • Utarbeide en salgsplan og salgsprosess som er tilpasset kjøpsprosessen.
Generell kompetanse
 • Som resultatansvarlig er man uunnværlig for bedriften.
 • Som sentral medarbeider i et team hvor samarbeid er kritisk 
 • omdømme overfor eksisterende og nye kunder.
 • At den personlige fremtreden – uansett kanal - er viktig for resultatet og det neste salget.
 • Viktigheten av en kritisk og konstruktiv holdning til begrepet personlig salg og service
 • Erkjenne mulighetene og begrensningene innen de digitale kanaler.
 • Solid innblikk i de etiske sider av salg i butikk og fra nettsider.
Kursets innhold
 • Selgers strategiske posisjon
 • Salg og ledelse
 • Salg og prosessene for kunde og selger
 • Betydningen av pris og produkt i salgsarbeidet
 • Det verbale og digitale språk
 • Digital forretningsforståelse og bruk av digitale verktøy
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Service som strategisk virkemiddel
 • Etikkens funksjon
 • Planlegging og oppfølging
 • Presentasjon
 • Personlig utvikling og trening
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Ordinær forelesning gjennomføres over 30 timer. I tillegg blir det videoundervisning, webinar, podcast eller andre forelesningsmetoder som er egnet. Studentene vil få oppgaver som skal avdekke utfordringer og beste praksis innen salg i varehandel. Det legges vekt på praktisk tilnærming og bruk av metoder og verktøy. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

Det forventes at studentene har forkunnskaper fra Markedsføringsledelse, forbrukeratferd og butikkledelse eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk11Studenten skal ut på en "Mystery shopping" i en valgt butikk hvor de skal vurdere en selgers kompetanse og salgseffektivitet, og som skal leveres i rapportform.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Studenten skal ut på en "Mystery shopping" i en valgt butikk hvor de skal vurdere en selgers kompetanse og salgseffektivitet, og som skal leveres i rapportform.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 36821
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: VHL 36821
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
30 Time(r)
Online undervisning
6 Time(r)
Webinar, podcast , video og annen tilpasset forelesning
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Forberedelse og etterarbeid til forelesninger, lese litteratur
Gruppearbeid / oppgaver
39 Time(r)
Oppgaveløsning
Eksamen
55 Time(r)
Eksamen og eksamensforberedelse
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.