VHL 34x1 Digitalisering i varehandel

VHL 34x1 Digitalisering i varehandel

Kurskode: 
VHL 34x1
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Program of study: 
Bachelor i Retail Management
Kursansvarlig: 
Asle Fagerstrøm
Eirill Bø
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

FULLSTENDIG KURSBESKRIVELSE PUBLISERES 15. JUNI 2020.

Digitalisering utfordrer grunnleggende forretningsmodeller innen varehandelen i den forstand at skille mellom e-handel og handel i fysiske butikker viskes. For å kunne lykkes må varehandelsbedriften utvikle strategier som på en kostnadseffektiv måte skape verdier for kundene - hvor som helst og når som helst. Kurset gir studentene en innføring i hvordan varehandelsbedrifter kan etablere sin omnikanalstrategi hvor de møter sine kunder gjennom ulike kanaler på en sømløs og konsistent måte.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha grunnleggende kunnskap om digitale forretningssystemer (CRM, SCM, Business Intelligence, digitale samarbeidsflater, etc.) som er relevant for varehandel.
 • Ha grunnleggende forståelse for applikasjonsarkitektur og databaser knyttet til varehandel.
 • Ha grunnleggende kunnskap om digital forretningsdrift.
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva som menes men omnikanalstrategi.
 • Kjenne til hva som menes med datadrevet varehandel.
 • Ha kunnskap om hvordan teknologi kan skape en mer bærekraftig varehandel.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne vurdere nytten av digitale forretningssystemer (CRM, SCM, Business Intelligence, digitale samarbeidsflater, etc.) for en varehandelsbedrift.
 • Kunne beskrive applikasjonsarkitekturen til en varehandelsbedrift.
 • Kunne vurdere en varehandelsbedrift sin digitale forretningsdrift og foreslå forbedringer.
 • Kunne utvikle en omnikanalstrategi for en varehandelsbedrift.
 • Kunne demonstrere teknikker og verktøy for datadrevet varehandel.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Være i stand til å stille kritiske spørsmål til digitalisering innen varehandel knyttet til tema som bærekraft, personvern, sikkerhet, etc.
Kursets innhold
 • Forretningssystemer
 • Digital forretningsdrift
 • Omnikanalstrategi
 • Betydningen av lokalisering
 • Den digitale butikken
 • E-handel
 • Mobil handel
 • Nye medier
 • Datadrevet varehandel
 • Bærekraftig varehandel
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.