SLM 2002 Prosjektplanlegging og prosjektorganisering

SLM 2002 Prosjektplanlegging og prosjektorganisering

Kurskode: 
SLM 2002
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Project Planning and Project Organisation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. I disse tre kursene får du relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs for å arbeide i eller med prosjekter.

Kunnskapsmål
  • Kunne forstå viktige planleggingsprinsipper.
  • Kunne beherske overordnet planlegging av prosjektet, med vekt på milepæl-planlegging.
Ferdighetsmål
  • Kunne lage og bruke ansvarskart på forskjellige nivå i prosjektarbeidet.
Generell kompetanse
  • Kjenne til forskjellige sentrale prinsipper for organisering av prosjekter og forstå ekstern og intern organisering av prosjekter.
Kursets innhold

Være kjent med de forskjellige rollene i prosjektarbeidet, og hva de innebærer.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Ukentlige nettforelesninger (tas opp og kan ses/repeteres i etterkant). Selvstudier støttet av læringsplattform med oppsummering av kursets innhold, lenker til undervisningsvideoer, ytterligere litteratur og andre nettbaserte ressurser. Refleksjonsoppgaver.

Litteraturlisten for kurset BIK 6600 Prosjektledelse 1 finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Prosjektledelse, som består av består av SLM-kursene SLM 2001 Prosjektbegrepet og prosjektetablering, SLM 2002 Prosjektplanlegging og prosjektorganisering, og SLM 2003 Prosjektstyring. Kursene er basert på BIK 6600 Prosjektledelse 1, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits