SLM 5003 Strategisk implementering

SLM 5003 Strategisk implementering

Kurskode: 
SLM 5003
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Erik Wilberg
Kursnavn på engelsk: 
Strategic Implementation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Djevelen gjemmer seg i detaljene – er det sagt. Det hjelper ikke med gode strategiske planer dersom de ikke lar seg gjennomføre. Dette kurset tar for seg viktige prinsipper for strategisk implementering; organisering, prosjekter og strategiske kart og ikke minst kommunikasjon og oppfølging. 

Kunnskapsmål

Kunne bygge opp en realistisk plan for implementering av en valgt strategi

Ferdighetsmål

Kunne formulere et strategisk kart

Generell kompetanse

Kunne identifisere viktige utfordringer i strategiske forandringer

Kursets innhold

Dette kurset tar for seg viktige prinsipper for strategisk implementering.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2951 Strategi i praksis finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Strategi i praksis, som består av består av SLM-kursene SLM 5001 Strategiske analyser, SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller, og SLM 5003 Strategisk implementering. Kursene er basert på kurset BIK 2951 Strategi i praksis, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits