BIK 6601 Prosjektledelse 2

BIK 6601 Prosjektledelse 2

Kurskode: 
BIK 6601
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Project Management 2
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bachelorprogram i prosjektledelse består av tre selvstendige spesialkurs, der hvert kurs bygger på hverandre. Det forutsettes at deltakerne følger kursprogresjonen i Bachelorprogrammet. (PL 1 før PL 2, PL 1 og 2 før PL 3). Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng Bachelorprogram / valgfri spesialisering i Bachelor of Management studiet.

I tillegg til gjennomføring ved BI Høyskolene, tilbys også gjennomføring ved Senter for nettstudier med et eget undervisningsopplegg.

Følgende kurs inngår i programmet:

 • BIK 6600 Prosjektledelse 1 ( PL 1): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6601 Prosjektledelse 2 ( PL 2): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6510 Prosjektledelse 3 ( PL 3): 15 studiepoeng
Kunnskapsmål

Kurset bygger på BIK 6600 Prosjektledelse 1. Pensum fra dette kurset er fremdeles relevant.
I BIK 6601 Prosjektledelse 2 legges det vekt på fordypning innen organisering, planlegging, analyser, rapportering, kommunikasjon og kvalitet i prosjektarbeid.

Læringsmålene for BIK 6600 Prosjektledelse 1 har gyldighet også for BIK 6601 Prosjektledelse 2. I tillegg kommer følgende læringsmål:

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha kjennskap til mye brukt metodikk for prosjektgjennomføring som Prince2 
 • ha mer dyptgående kunnskaper innen organisering, planlegging, analyser, rapportering, kommunikasjon og kvalitet i prosjektarbeid
 • ha grunnleggende kunnskaper om menneskelig samarbeid i prosjektets forskjellige faser
 • ha grunnleggende kunnskaper om kvalitetssikring i et prosjekt
 • ha forståelse for at det finnes ulike typer av prosjekter, som må behandles forskjellig
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:

 • kunne gjennomføre og bruke interessentanalyse for et prosjekt
 • kunne detaljplanlegge et prosjekt

 

Generell kompetanse

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:

 • kunne bidra til utvikling av en prosjektkultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
Kursets innhold
 • Prosjektarbeidsformen og prosjektinitiering
 • Prosjektlederen
 • Prosjektorganisering
 • Prosjektplanlegging, spesielt nettverksplanlegging
 • Prosjektets interessenter
 • Læring fra prosjektarbeidet
 • Prosjektavslutning
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over ett semester ved forelesninger, gjennom itslearning og gruppearbeid.

 

Det kan være aktuelt å kunne demonstrere dataverktøy som blir brukt ved prosjektarbeid.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen Bachelorprogrammet (BIK 6600-01-6510). Hvis man tar et senere kurs uten å ha tatt forutgående kurs, forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en individuell, 72 timers skriftlig hjemmeeksamen.
Eksamenskode: 
BIK 66011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Undervisning på campus, webinarer og annen aktivitet på læringsplattform tilsvarende 45 timer undervisning. Se program for hver enkelt gjennomføring.
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers hjemmeeksamen.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
131 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.