DIG XXX6 Digitale data og metoder

DIG XXX6 Digitale data og metoder

Kurskode: 
DIG XXX6
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mona Kristin Solvoll
Håvard Huse
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Dette er et avansert kurs hvor studentene skal øve seg på å analysere, vurdere, skape og anvende innsikt basert på små og store data. Kurset videreutvikler de ferdighetene og kunnskaper studentene har skaffet seg i tidligere kurs, i tillegg til at det er svært relevant for arbeidet med bacheloroppgaven.  

Kursets innhold
  • Muligheter og utfordringer i tilgang på mye data
  • Prinsipper bak performance marketing
  • Nettverksanalyser og effekter i sosiale medier
  • Digitale måleparametre (KPIs)
  • Anvendelse og tolkning av resultater fra datainnsamling
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.