DIG XXX6 Digitale data og metoder

DIG XXX6 Digitale data og metoder

Kurskode: 
DIG XXX6
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mona Kristin Solvoll
Håvard Huse
Emnenavn på engelsk: 
?
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

I dette kurset vil du bruke nye metoder for å samle inn data fra sosiale medier og internett. Nye analyseverktøy vil hjelpe deg i å finne mønster i store data, hvor du ender opp med beskrivelser av kunder i form av personas.

Kursets innhold
  • Muligheter og utfordringer i tilgang på mye data
  • Prinsipper bak performance marketing
  • Nettverksanalyser og effekter i sosiale medier
  • Digitale måleparametre (KPIs)
  • Anvendelse og tolkning av resultater fra datainnsamling
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.