VGS 3480 Forbrukeratferd

VGS 3480 Forbrukeratferd

Kurskode: 
VGS 3480
Institutt: 
Markedsføring
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Kursnavn på engelsk: 
Consumer Behaviour
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Forkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset tilbys studenter på vgs som hospiterer ved BI.

Kurset skal gi studenten en innføring i faget forbrukeratferd på et grunnleggende nivå. Det legges vekt på hvilke faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene. I tillegg har kurset til hensikt å kartlegge forhold omkring behov for varer og tjenester, hvordan de samme varer og tjenester brukes, og ikke minst hvilken beslutningsprosess som ligger bak kjøp av en vare eller tjeneste.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • forklare sentrale begreper
 • tilegne seg en grunnforståelse og kompetanse for forbrukeratferd som fagområde
 • være oppdatert på dagens forskning og utviklingsarbeid
 • ha kunnskap om forbrukerens beslutningsprosess ved anskaffelse av varer og tjenester
 • tilegne seg bred kunnskap om forhold og faktorer som påvirker forbrukerens beslutningsprosess. 
Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene:

 • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings -og utviklingsarbeid på teorier knyttet til forbrukerens valg og kjøpsatferd, slik at riktige markedsføringsvalg kan tas
 • kunne anvende kunnskap om forbrukernes kjøp, bruk og kast som utgangspunkt for utvikling av bærekraftig forbruk
 • kunne vurdere og sammenligne ulike teorier om ulike aktuelle forhold som påvirker forbrukerens atferd, samt argumentere og begrunne hvilke som best beskriver et fenomen.
Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studentene evne å:

 • stille kritiske spørsmål til, og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen forbrukeratferd som fagområde
 • reflektere over ulike etiske dilemma knyttet til hvordan markedsføring kan påvirke forbrukernes beslutninger.
Kursets innhold
 • Introduksjon til forbrukeratferd
 • Beslutninger
 • Kjøp, bruk og kast
 • Motivasjon
 • Læring og holdninger
 • Emosjoner og følelser
 • Persepsjon
 • Arv og miljø
 • Grupper, sosiale klasser og kultur
 • Segmentering
 • Teknologi overalt
 • Negativ forbrukeratferd
 • Gråsoner og etiske hensyn
 • Hva er forbruk? Ulike perspektiver
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, webinarer og gruppearbeid.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Arbeidskravene må være godkjent for å få lov til å avlegge eksamen. Hvis arbeidskravene blir godkjent, må disse ikke gjennomføres på nytt på et senere tidspunkt, ved oppstart på BI og kurset MRK 3480 Forbrukeratferd.

Kvalifikasjoner

For å avlegge eksamen i MRK 3480 kreves Generell studiekompetanse, dette kurset (VGS 3480 Forbrukeratferd) krever at man er elev ved en partnerskole til BI og hospiterer ved BI.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Kurs i Markedsføring, Markedsføringsledelse eller tilsvarende kunnskaper på vgs.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk535 arbeidskrav. Tre av fem arbeidskrav må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen i MRK 3480 Forbrukeratferd på et senere tidspunkt (etter studiestart som student ved BI)
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:5
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:5 arbeidskrav. Tre av fem arbeidskrav må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen i MRK 3480 Forbrukeratferd på et senere tidspunkt (etter studiestart som student ved BI)
Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Reduction description

Kurset overlapper 100 % med MRK 3480, men dette kurset er uten eksamen, laget for studenter på vgs som hospiterer ved BI.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Deltakelse i undervisning, gruppearbeid og fellesveiledning
Undervisning
2 Time(r)
Webinarer - 2 ganger á 1 time, med kursansvarlig
Forberedelse til undervisning
130 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Tilbakemelding på arbeidskravene fra teaching assistant
Sum arbeidsinnsats: 
200