SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller

SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller

Kurskode: 
SLM 5002
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Tarjei Alvær Heggernes
Kursnavn på engelsk: 
Strategic Choices and Business Models
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det er flere måter å tenke verdiskaping på enn en ren verdikjede. Og i dag er det også viktig å få med seg hvilken betydning digitaliseringen har i valg av overordnet strategi. Hvilken risiko er man villig til å ta? Hvor finnes det unike som gjør at akkurat din virksomhet velges?

Kunnskapsmål

Få kunnskap om hva som ligger i begrepet strategi.

Ferdighetsmål

Begrunne et strategisk valg.

Generell kompetanse

Kunne redegjøre for utviklingen av forretningsmodeller.

Kursets innhold

Strategiske valg handler om å velge retning for en virksomhet basert på analyser av omgivelsene og egne ressurser. I dette kurset tar vi for oss utviklingen av ulike forretningsmodeller.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter.

Litteraturlisten for kurset BIK 2951 Strategi i praksis finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Strategi i praksis, som består av består av SLM-kursene SLM 5001 Strategiske analyser, SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller, og SLM 5003 Strategisk implementering. Kursene er basert på kurset BIK 2951 Strategi i praksis, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits