GRA 6221 Finansiell rapportering, fordypning

GRA 6221 Finansiell rapportering, fordypning

Kurskode: 
GRA 6221
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Erlend Kvaal
Emnenavn på engelsk: 
Financial Reporting, Advanced
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Studenter får en bred innsikt i problemstillinger innenfor regnskap i de obligatoriske kursene i finansregnskap og analyse. Imidlertid etterspørres også regnskapskompetanse som er mer spesialisert enn det som dekkes av disse kursene. Dette kurset er skreddersydd for å møte denne etterspørselen. Selv om det fokuserer på IFRS, vil det også trekke på kunnskaper og erfaringer fra US GAAP.

Kunnskapsmål

Studentene skal erverve dybdekunnskap om kompliserte temaer innenfor IFRS. Temaene omfatter regnskapsføring av finansielle instrumenter, pensjoner og skatt.

Ferdighetsmål

Studentene skal lære å utføre og analysere finansiell rapportering innenfor spesifikke komplekse områder.

Generell kompetanse

Studentene skal lære seg å identifisere problemstillinger og begrensninger i finansiell rapportering på særskilte områder.

Kursets innhold
 • Finansielle instrumenter
 • Regnskapsføring av pensjon
 • Regnskapsføring av skatt

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Forelesninger, case og øvelser i kursets emner.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

-

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

GRA 6226 Financial Reporting, general issues eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62212
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
20Nei24 Time(r)Individuell
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62213
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
80Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • IFRS Standards (Red Book) Part A
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA 62212
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:80
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • IFRS Standards (Red Book) Part A
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: GRA 62213
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
61 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
160

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer