SLM 4002 Bærekraft strategier og innovasjoner

SLM 4002 Bærekraft strategier og innovasjoner

Kurskode: 
SLM 4002
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Emnenavn på engelsk: 
Sustainability Strategies and Innovations
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det globale bærekraftsproblemet griper inn i næringsvirksomhet i alle sektorer. I dette kurset ser vi på hvorfor effektiv ledelse av utfordringer knyttet til bærekraft krever at disse blir en integrert del av virksomheters totale strategi og styring. Det legges særlig vekt på utvikling av bærekraftige forretningsmodeller og utforming av grønne strategier for økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom omstilling og grønn innovasjon.

Kunnskapsmål
  • Reflektere over hvordan internasjonale mål og teknologier for bærekraft påvirker forretningsmodeller og virksomhetsstyring
  • Beherske en strategisk modell for omstilling til grønn vekst
  • Anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet
Ferdighetsmål

Beherske en strategisk modell for omstilling av enhver virksomhet til grønn vekst.

Generell kompetanse

Kunne anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet.

Kursets innhold

I dette kurset ser vi på hvorfor effektiv ledelse av utfordringer knyttet til bærekraft krever at disse blir en integrert del av selskapets totale strategi og virksomhetsstyring; 

- Bærekraftige verdikjeder

- Grønn innovasjon

- Grønn ledelse og strategi

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraft som konkurransefortrinn, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft, SLM 4002 Bærekraft strategier og innovasjoner, og SLM 4003 Grønn markedsføring og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits