DIG XXX4 Digital makt og avmakt

DIG XXX4 Digital makt og avmakt

Kurskode: 
DIG XXX4
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mona Kristin Solvoll
Cathrine von Ibenfeldt
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2020.

Hva er makt? Hvem har makt? Hvem påvirkes på hvilke måter? Kurset tar for seg ulike former for makt og aktører med makt med utgangspunkt i teorier om for eksempel agendasetting, ekkokammer, filterbobler og overvåkning. Kurset tar sikte på å utfordrer studentenes evne til refleksjon, argumentasjon og dybdeforståelse av sentrale elementer og teorier relatert til makt, demokrati, idelogi og politikk. 

Kursets innhold
  • Algoritmens makt, forbrukermakt og medienes makt
  • Bruk og misbruk av Big Data
  • Snille og slemme søkemotorer
  • All makt til Facebook
  • Networks of Outrage and Hope
  • Regulering, lover, regler og personvern
  • Forretningsetikk og samfunnsansvar
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.