BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk
BIK 2540 Innovasjonstrener i digital innovasjon
BIK 2902 Logistikk og Markedsføring
BIK 2908 Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser
BIK 2914 Coaching og selvledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BIK 2930 Arbeidsrett I
BIK 2940 Styrekompetanse
BIK 2941 Digital forretningsforståelse
BIK 2945 Ledelse i teori og praksis
BIK 2948 Design Thinking for nyskaping
BIK 2949 Digital innovasjon
BIK 2950 Omstilling for bærekraft
BIK 2951 Strategi i praksis
BIK 2955 Motivasjon og selvledelse
BIK 2958 Ledelse under konstant endring
BIK 3000 Personvern og GDPR
BIK 3053 Digital ledelse og strategi
BIK 3115 Bærekraftig risikostyring
BIK 3120 Bærekraftig finans
BIK 3130 Digital Compliance
BIK 3134 Bærekraft i daglig drift
BIK 6510 Prosjektledelse 3
BIK 6600 Prosjektledelse 1
BIK 6601 Prosjektledelse 2
BIN 3080 Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager
BIN 3164 Lederskap og omstilling i skolen
BMP 2303 Human Resource Management
BMP 2315 Prosjektledelse
BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse
BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse
BMP 2700 Prestasjonsledelse
BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten
BMP 2915 Sikkerhetsledelse
BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering
BST 1410 HRM og ledelse
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management
BST 2531 Prosjektledelse
BST 3115 Merkevarestrategi
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg
BST 3210 Digital markedsføring
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB
BØK 1113 Økonomistyring - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3423 Finans - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3430 Innføring i bedriftsøkonomi og finans
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3632 Finansiell styring
BØK 3647 Finansregnskap
DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon
DIG 3420 Kommunikasjon og engasjement - KONTINUASJONSEKSAMEN
DIG 3423 Kommunikasjon og digitalisering
DIG 3500 Kommunikasjon i sanntid
DIG 3600 Design av interaktive apper
ELE 3637 Internship
ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet
ELE 3707 Sosiale medier og nettverk
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3776 Matematisk analyse
ELE 3782 Samfunnsøkonomi II
ELE 3784 Mikroøkonomisk analyse - institusjoner, forhandlinger og kontrakter
ELE 3785 Konkurranseøkonomi og konkurranseloven
ELE 3903 Prisbeslutninger
ELE 3920 Blokkjedeteknologi og bedrifters verdiskapning
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling
EMS 3521 Eiendomsjus I
EMS 3525 Eiendomsmegling I
EMS 3630 Verdiskapende rådgivning
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap
ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter
ENT 3504 Entreprenøren som leder
FAK 2602 Risk Management
FAK 2638 Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse og rammebetingelser
FAK 2638 Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse og rammebetingelser
FAK 2639 Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade
FAK 2805 Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen
FIN 3400 Digitale verktøy og finansiell analyse
FIN 3521 Finansiering av bedrifter
FORK 1007 Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi
FORK 1008 Forkurs i grunnleggende bokføring og finansregnskap
GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 1930 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 6209 Jus for revisorer
GRA 6218 Selskapsrett
GRA 6219 Revisjon, teori og metode
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6226 Finansiell rapportering, basis
GRA 6229 Etikk, bærekraft og ansvarlighet for revisorer
GRA 6230 Internrevisjon
GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi
GRA 6282 Regnskap, skatt og avgift
GRA 6290 Finansiering, pant og garantier
HIS 3410 Bedriften - KONTINUASJONSEKSAMEN
JUR 3400 Juridisk metode
JUR 3405 Rett, bedrift og samfunn
JUR 3410 Innføring i kontraktsrett
JUR 3420 Forretningsjus
JUR 3480 Juridisk metode og EØS-rett
JUR 3516 Juridisk metode og kontraktsrett
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere
KLS 3400 Ledelse av kunst og kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3401 Kreativ næring og livebransjene
KLS 3501 Digitalisering i kreativ næring
KLS 3561 Art and Design Industries
LUS 1015 Sensorikk og pakningsdesign
MAD 1214 Logistikk - KONTINUASJONSEKSAMEN
MAN 2922-2923 Merverdiavgift I - grunnleggende emner og EU Mva
MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
MAN 5000 Finansiell strategi
MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere
MAN 5006 Endringsledelse
MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv
MAN 5015 Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon
MAN 5018 Teamledelse
MAN 5021 Ledelse: makt og mening
MAN 5024 Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller
MAN 5027 Prosjektledelse
MAN 5045 Strategisk kommunikasjon
MAN 5051 Strategisk ledelse
MAN 5054 Prestasjoner i organisasjoner
MAN 5060 Trender, kommunikasjon og merkevarebygging
MAN 5066 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft
MAN 5106 Consulting
MAN 5109 Human Resource Management
MAN 5112 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon
MAN 5118 Helseledelse
MAN 5121 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering
MAN 5126 Organisering for det uventede
MAN 5133 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolen
MAN 5153 Global Strategy & Sustainable Business
MAN 5159 Anvendt økonomi for ledere - globale perspektiver
MAN 5160 Markedsstrategi
MAN 5163 Corporate Business Analytics
MAN 5167 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
MAN 5170 Strategisk ledelse og organisering for samarbeid i helsetjenesten
MAN 5177 Ledelse og digitalisering
MAN 5180 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid
MAN 5183 Ledelse av profesjonsfellesskap og læreplanarbeid
MAN 5186 Juss for ledere
MAN 5189 Ytringsklima og ledelse
MAN 5190 Storytelling som strategisk verktøy
MAN 5193 Bærekraft i praksis
MAN 5197 Multicultural Leadership
MAN 5200 Utdanningsledelse og strategisk utvikling
MAN 5203 Ledelse av tjenesteutvikling
MAN 5206 Ledelse av læring og endring I
MET 1180 Matematikk for siviløkonomer
MET 1333 Økonometri
MET 2123 Metode og innsikt
MET 2910 Matematikk for økonomer
MET 3460 Vitenskapelig tenkning
MRK 3414 Markedsføringsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3464 Branding
MRK 3480 Forbrukeratferd - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3512 Bærekraftig markedsføring
MRK 3521 Distribusjon
MRK 3633 Service og innovasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3634 Innovasjon
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM
ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse
ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
ORG 3403 Organisasjonsatferd og ledelse
ORG 3410 Stress, motivasjon og selvledelse
ORG 3510 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
ORG 3530 Problemløsning, beslutninger og kreativitet
ORG 3600 Organisasjonsteori
SLM 2001 Prosjektbegrepet og prosjektetablering
SLM 2002 Prosjektplanlegging og prosjektorganisering
SLM 2003 Prosjektstyring
SLM 2008 Å bygge endringskapasitet
SLM 3004 Organisere for digital innovasjon
SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet
SLM 4001 Bærekraftstrategi og forretningsutvikling
SLM 5001 Strategiske analyser
SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller
SLM 5003 Strategisk implementering
SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans
SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper
SLM 7003 Finansiering av bærekraft
SMC 1001 Lederkurs for allmennleger
SMC 1002 Lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor
SPÅ 2901 Business Communication - Culture and Ethics - KONTINUASJONSEKSAMEN
SPÅ 2902 Business Communication - Negotiations and Presentations - KONTINUASJONSEKSAMEN
STR 1301 Strategi I
STR 3605 Strategi
SØK 1101 Mikroøkonomi I - KONTINUASJONSEKSAMEN
SØK 1201 Makroøkonomi I
SØK 1344 Mikroøkonomi II
SØK 3420 Samfunnsøkonomi I
SØK 3442 Samfunnsøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN
SØK 3520 Mikroøkonomi
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.