ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter

ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter

Kurskode: 
ENT 3503
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Peter Kalum Schou
Kursnavn på engelsk: 
Growth Strategy for Start-Ups
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset lærer en om strategier for vekst, og deres konsekvenser, både i oppstart og knyttet til innovasjon i etablerte bedrifter. Studenten vil bli utsatt for ulike utfordringer som har en tendens til å oppstå når en bedrift er i vekst. Til slutt vil studentene også lære om entreprenørskap og bærekraft. 

Kunnskapsmål

I dette kurset skal studentene oppnå forståelse av hvordan man kan finne gründermuligheter og vokse virksomheter. Studentene skal lære om entreprenøriell beslutningstaking, vekststrategier for ventures, forretningsmodeller og bærekraftig entreprenørskap. 

Ferdighetsmål

Studentene skal lære å analysere gründermuligheter og vekststrategier, samt utvikle strategier for vekst og innovasjon i nye og etablerte bedrifter. Videre skal studentene kunne analysere utfordringer for bærekraftig entreprenørskap. 

Generell kompetanse

I løpet av kurset skal studenten utvikle kapasitet til kritisk refleksjon rundt entreprenøriell beslutningstaking, vekststrategier, entreprenøriell historiefortelling og krisehåndtering.

Kursets innhold

• Entreprenøriell beslutningstaking

• Vekststrategier

• Skalering av oppstartsbedrifter

• Digitalisering

• Forretningsmodeller

• Organisering for vekst

• Mobilisering av ressurser

• Kriser og endring

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bruke en kombinasjon av forelesninger, caseøvelser og studentpresentasjoner. I løpet av kurset skal studentene forske på et praktisk/empirisk spørsmål og analysere dette ved å bruke modeller og teorier fra læreplanen. I tillegg vil det være obligatoriske studentaktiviteter i og mellom forelesningene, som å forberede presentasjoner og gjøre saksbehandling. Nøyaktig tidspunkt og tema for oppgavene vil bli publisert i begynnelsen av kurset.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter programkursene fra 1. og 2. år.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave. Studentene skal individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter levere en teoretisk oppgave på et nærmere angitt tema. Tema oppgis ved kursstart.
Eksamenskode: 
ENT35034
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Studentpresentasjoner og andre studentaktiviteter
Eksamen
60 Time(r)
Skrive prosjektoppgave (inkl.research)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.