SLM 5001 Strategiske analyser

SLM 5001 Strategiske analyser

Kurskode: 
SLM 5001
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Tarjei Alvær Heggernes
Emnenavn på engelsk: 
Strategic Analysis
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Å velge ny strategi for selskapet må basere seg i en grundig analyse av nåsituasjonen. Alt for ofte preges strategidiskusjonene av synsing framfor fakta. I dette kurset ser vi nærmere på anerkjente metoder for strategisk analyse - både internt og eksternt - omverden, bransjer og konkurrenter. 

Kunnskapsmål

Kunne forklare begreper og reflektere over strategiske analysebegreper.

Ferdighetsmål

Kunne gjennomføre en grunnleggende strategisk analyse av en virksomhet.

Generell kompetanse

Oversikt over anerkjente metoder for strategisk analyse.

Kursets innhold

I dette kurset tar vi for oss et overblikk over de tre delene i strategiutvikling – og fokuserer på den første delen - analysen.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2951 Strategi i praksis finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon. 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Strategi i praksis, som består av består av SLM-kursene SLM 5001 Strategiske analyser, SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller, og SLM 5003 Strategisk implementering. Kursene er basert på kurset BIK 2951 Strategi i praksis, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits