Bachelor i International Management

Bachelor i International Management

Varighet, omfang og nivå

Bachelorstudiene er treårige heltidsstudier, hvor hvert studieår omfatter 60 studiepoeng. Til sammen utgjør et Bachelorstudium 180 studiepoeng. Studiepoengene er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System).

Enkelte av bachelorstudiene tilbys også på deltid, og kan også bygges opp ved å ta eksamener i enkeltstående høyskolekurs.

Studieprogram: 
Bachelor i International Management
Studiepoeng: 
180
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Morten Høie Abrahamsen
Kandidatprofil

Bachelor i International Management henvender seg til studenter som har ambisjoner om en karriere i et internasjonalt orientert næringsliv.

Studentene skal få kunnskaper og ferdigheter innen markedsføring, bedriftsledelse, kulturforståelse og kommunikasjon.

Bachelor i International Management gir en grunnleggende forståelse for markedsorientert ledelse.

Videre gir programmet en dypere forståelse av hvordan økt globalisering påvirker bedrifter, med spesielt fokus på markedsføringsrelaterte problemstillinger.

Programmet gir et godt grunnlag for operative stillinger i markedsføring generelt, med særlig fokus på land og/eller regioner hvor utenlandsoppholdet i 3. studieår er gjennomført.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om internasjonal forretningsdrift med hovedvekt på markedsføringsfag. Studentene skal forstå utfordringer ved å operere i et internasjonalt orientert næringsliv, med vekt på analyse av politiske, kulturelle og økonomiske forhold. Studentene skal tilegne seg skriftlige og muntlige språkkunnskaper.

Ferdighetsmål

Etter endt bachelor i internasjonal markedsføring skal studentene kunne identifisere og løse viktige markedsføringsutfordringer som bedrifter møter internasjonalt. Studentene skal være kompetent til å kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk og kunne gjennomføre forhandlinger, presentasjoner og salg på engelsk.

Studentene skal være i stand til å anbefale relevante markedsføringsstrategier, inkludert hensyn til kulturforskjeller, økonomiske og politiske reguleringer.

Generell kompetanse

Studentene skal tilegne seg respekt og ydmykhet for andre forretningskulturer. De bør utvise sensitivitet, innsikt og skjønn for å nærme seg internasjonale bedriftskulturer og anerkjenne betydningen av hensiktsmessig kommunikasjon. Studentene skal forstå problemer og svakheter som preger nasjonale regimer og regulerte markeder. Studentene skal også se de etiske dilemmaer i internasjonal markedsføring.

Studiemodeller
Bachelor i International Management
Informasjon

Undervisningen i flere kurs på 1. og 2. år vil bli gjennomført på engelsk. Hele 3. år gjennomføres på engelsk. Studentene har ett valgkurs i 3. semester.

Hele 3. år gjennomføres i utlandet. Alternative land er:
- Australia
- England
- Frankrike
- Spania
- Tyskland
- Kina
- USA

KursCourse type2018 Høst2019 Vår2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Valgkurs 1
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Programkurs
7.5
Specialisation course
30
Specialisation course
15
Bachelor Thesis in International Marketing
15
Oppbygning og sammensetning

Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er som hovedregel sammensatt av 75 studiepoeng med basiskurs (felleskurs for alle eller flere studier), 75 studiepoeng med programkurs som er tilpasset det enkelte studium, og 30 studiepoeng med valgkurs. Minste kursstørrelse er 7,5 studiepoeng. Bachelor i International Management avviker fra denne modellen, og har 67,5 studiepoeng basiskurs, 105 studiepoeng programkurs og 7,5 studiepoeng valgkurs.

Som hovedregel er det mulig å skifte bachelorstudium etter første studieår. Dersom nytt studium ikke har samme basiskurs kan det bli nødvendig å ta tilleggskurs.

Studenter kan komme inn på studiene etter 1. og 2. år fra andre høyskoler, forutsatt at man har dekket de nødvendige fagområdene eller forplikter seg til å ta nødvendige kurs i tillegg. Konkrete krav til fagsammensetning utarbeides for hvert studium.

For å oppnå Bachelorvitnemål fra BI, må minst 60 studiepoeng være avlagt ved Handelshøyskolen BI.

Påkrevd studieprogresjon

For studenter som tas opp til flerårige studier på heltid, stilles det krav til studieprogresjon for å kunne gå videre til neste studieår. Kravene er:

Minimum 30 studiepoeng (50 %) skal være fullført og bestått etter 1. studieår for å få plass på 2. år.
Minimum 105 studiepoeng, herav 12 studiepoeng språkfag, må være fullført og bestått før opprykk til tredje studieår i utlandet. Det er karakterkrav C (dvs. innenfor rammen for det som tallmessig forhøyes til en C) for studenter som skal reise ut 3. året. Dette kommer i tillegg til gjeldende progresjonskrav for studiet. 

Studenter som ikke tilfredsstiller kravet til studieprogresjon, får tilbud om ett års opphold for å ta opp manglende fag og eksamener.

Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 28, 2017